Installera Azure CLI

Azure CLI är tillgängligt för installation i Windows-, macOS-och Linux-miljöer. Den kan också köras i en Docker-behållare och Azure Cloud Shell.

Installera

Den aktuella versionen av Azure CLI är 2.26.1. Information om den senaste versionen finns i viktig information. Om du vill hitta den installerade versionen och se om du behöver uppdatera kör du az version.

Anteckning

Om du använder den klassiska distributionsmodellen installerar du klassiska Azure CLI.

Se även