Hantera en lokal datagateway

När du har installerat en lokal datagateway hanterar du den baserat på dina krav. Eftersom varje tjänst kan integrera gateways på olika sätt varierar hanteringsalternativen beroende på vilken tjänst som används. Du kan hantera gateways från vilken tjänst som helst, men artiklarna i det här avsnittet hänvisar till sidan Hantera gateways i Power BI.

Så här väljer du "hantera gateways"

Anteckning

Hantera gatewayer visas inte förrän du är administratör för minst en gateway. Du blir administratör antingen genom att lägga till som administratör eller på så sätt att du har installerat och konfigurerat en gateway.

Hantera gatewayadministratörer

När du har installerat en gateway är du som standard administratör för denna gateway. Du lägger sedan till fler användare eller säkerhetsgrupper som administratörer genom att använda fliken administratörer för gatewayen. Du kan även använda fliken för att ta bort administratörer.

Fliken gatewayadministratörer

Anteckning

Säkerhetsgrupper utan e-postadresser kan inte läggas till.

Ta bort eller ta bort en lokal datagateway

Beroende på vilken tjänst du använder kan du antingen ta bort eller radera en gateway. I Power BI tar du bort en gateway men i Power Apps och Power Automate raderar du en gateway.

Men tänk på att borttagning av en gateway i Power BI även tar bort alla datakällor under den. Om du tar bort datakällorna i Power BI uppstår fel på Power BI instrumentpaneler och rapporter som bygger på dessa datakällor.

Anteckning

Om du tar bort eller raderar ett gatewaykluster i någon av molntjänsterna kommer du inte att kunna återställa det. När du tar bort eller raderar ett gatewaykluster avinstalleras inte heller gatewayen från gatewaydatorerna. Du måste avinstallera gateway manuellt från varje dator i klustret.

Om du till exempel vill ta bort en gateway i Power BI-tjänsten:

  1. I det övre högra hörnet av Power BI-tjänsten, välj kugghjulsikonen kugghjulsikonen Inställningar > Hantera gateways.

  2. Välj gateway och välj Ta bort.

    Hur du tar bort en gateway

Nästa steg