ANDAND

Kontrollerar om båda argumenten är TRUE och returnerar TRUE om så är fallet.Checks whether both arguments are TRUE, and returns TRUE if both arguments are TRUE. Annars returneras falskt.Otherwise returns false.

SyntaxSyntax

AND(<logical1>,<logical2>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
logical_1, logical_2logical_1, logical_2 De logiska värden som du vill testa.The logical values you want to test.

ReturvärdeReturn value

Returnerar sant eller falskt beroende på den kombination av värden som du testar.Returns true or false depending on the combination of values that you test.

AnmärkningarRemarks

Funktionen AND i DAX accepterar bara två (2) argument.The AND function in DAX accepts only two (2) arguments. Om du behöver utföra en AND-åtgärd på flera uttryck kan du skapa en serie beräkningar, eller ännu hellre använda operatorn AND ( && ) och koppla ihop dem till ett enklare uttryck.If you need to perform an AND operation on multiple expressions, you can create a series of calculations or, better, use the AND operator (&&) to join all of them in a simpler expression.

Exempel 1Example 1

Följande formel visar syntaxen för funktionen AND.The following formula shows the syntax of the AND function.

= IF(AND(10 > 9, -10 < -1), "All true", "One or more false" 

Eftersom båda villkoren, som skickas som argument till funktionen AND, är sanna returnerar formeln ”All True”.Because both conditions, passed as arguments, to the AND function are true, the formula returns "All True".

Exempel 2Example 2

I följande exempel används funktionen AND med kapslade formler för att jämföra två uppsättningar med beräkningar på samma gång.The following sample uses the AND function with nested formulas to compare two sets of calculations at the same time. För varje produktkategori fastställer formeln huruvida det aktuella årets försäljning och förra årets försäljning för Internetkanalen är större än återförsäljarens kanal för samma perioder.For each product category, the formula determines if the current year sales and previous year sales of the Internet channel are larger than the Reseller channel for the same periods. Om båda villkoren är sanna returnerar formeln värdet ”Internet hit” för varje kategori.If both conditions are true, for each category the formula returns the value, "Internet hit".

= IF( AND( SUM( 'InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
      >SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
     , CALCULATE(SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]), PREVIOUSYEAR('DateTime'[DateKey] ))  
      >CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), PREVIOUSYEAR('DateTime'[DateKey] )) 
     ) 
   , "Internet Hit" 
   , "" 
   ) 

ReturnerarReturns

Funktionen ANDAND function KolumnetiketterColumn Labels
RadetiketterRow Labels 20052005 20062006 20072007 20082008 TotalsummaGrand Total
CykelbyxorBib-Shorts
CykelställBike Racks
CykelstödBike Stands InternetträffInternet Hit
Flaskor och burarBottles and Cages InternetträffInternet Hit
BottenfästenBottom Brackets
BromsarBrakes
KepsarCaps
KedjorChains
RengöringCleaners
VevpartierCranksets
VäxlarDerailleurs
StänkskärmarFenders InternetträffInternet Hit
GafflarForks
HandskarGloves
StyrenHandlebars
HörlurarHeadsets
HjälmarHelmets
VätskepaketHydration Packs
TröjorJerseys
LamporLights
LåsLocks
MountainbikesMountain Bikes
MTB-ramarMountain Frames
CykelväskorPanniers
PedalerPedals
PumparPumps
Road BikesRoad Bikes
Ramar till landsvägscyklarRoad Frames
SadlarSaddles
ShortsShorts
StrumporSocks
TightsTights
Däck och slangarTires and Tubes InternetträffInternet Hit
TouringcyklarTouring Bikes
TouringcyklarTouring Frames
LinnenVests
HjulWheels
TotalsummaGrand Total

Se ävenSee also

Logiska funktionerLogical functions