CONTAINSROW-funktionenCONTAINSROW function

Returnerar TRUE om en rad med värden existerar eller finns i en tabell. Annars returneras FALSE.Returns TRUE if a row of values exists or contained in a table, otherwise returns FALSE.

SyntaxSyntax

CONTAINSROW(<tableExpr>, <scalarExpr>[, <scalarExpr>, …]) 

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
scalarExprNscalarExprN Ett giltigt DAX-uttryck som returnerar ett skalärt värde.Any valid DAX expression that returns a scalar value.
tableExprtableExpr Ett giltigt DAX-uttryck som returnerar en datatabell.Any valid DAX expression that returns a table of data.

ReturvärdeReturn value

TRUE eller FALSE.TRUE or FALSE.

KommentarerRemarks

 • Förutom syntaxen är operatorn IN och funktionen CONTAINSROW funktionellt ekvivalenta.Except syntax, the IN operator and CONTAINSROW function are functionally equivalent.

  <scalarExpr> IN <tableExpr> 
  ( <scalarExpr1>, <scalarExpr2>, … ) IN <tableExpr>
  
  • Antalet scalarExprN måste matcha antalet kolumner i tableExpr.The number of scalarExprN must match the number of columns in tableExpr.
  • NOT IN är inte en operator i DAX.NOT IN is not an operator in DAX. Om du vill utföra den logiska negationen av IN-operatorn lägger du till NOT framför hela uttrycket.To perform the logical negation of the IN operator, put NOT in front of the entire expression. Exempel: NOT [Color] IN { "Red", "Yellow", "Blue" }.For example, NOT [Color] IN { "Red", "Yellow", "Blue" }.
 • Till skillnad från operatorn = måste IN-operatorn och CONTAINSROW-funktionen utföra strikt jämförelse.Unlike the = operator, the IN operator and the CONTAINSROW function perform strict comparison. Till exempel matchar inte BLANK-värdet 0.For example, the BLANK value does not match 0.

Exempel 1Example 1

Följande motsvarande DAX-frågor:The following equivalent DAX queries:

EVALUATE FILTER(ALL(DimProduct[Color]), [Color] IN { "Red", "Yellow", "Blue" })
ORDER BY [Color]

ochand

EVALUATE FILTER(ALL(DimProduct[Color]), ([Color]) IN { "Red", "Yellow", "Blue" })
ORDER BY [Color]

ochand

EVALUATE FILTER(ALL(DimProduct[Color]), CONTAINSROW({ "Red", "Yellow", "Blue" }, [Color]))
ORDER BY [Color]

Returnera följande tabell med en enda kolumn:Return the following table with a single column:

DimProduct[Color]DimProduct[Color]
BlueBlue
RedRed
GulYellow

Exempel 2Example 2

Följande motsvarande DAX-frågor:The following equivalent DAX queries:

EVALUATE FILTER(SUMMARIZE(DimProduct, [Color], [Size]), ([Color], [Size]) IN { ("Black", "L") })

ochand

EVALUATE FILTER(SUMMARIZE(DimProduct, [Color], [Size]), CONTAINSROW({ ("Black", "L") }, [Color], [Size]))

Returnera:Return:

DimProduct[Color]DimProduct[Color] DimProduct[Size]DimProduct[Size]
SvartaBlack LL

Exempel 3Example 3

Följande motsvarande DAX-frågor:The following equivalent DAX queries:

EVALUATE FILTER(ALL(DimProduct[Color]), NOT [Color] IN { "Red", "Yellow", "Blue" })
ORDER BY [Color]

ochand

EVALUATE FILTER(ALL(DimProduct[Color]), NOT CONTAINSROW({ "Red", "Yellow", "Blue" }, [Color]))
ORDER BY [Color]

Returnera följande tabell med en enda kolumn:Return the following table with a single column:

DimProduct[Color]DimProduct[Color]
SvartaBlack
GråGrey
MultiMulti
NANA
SilverSilver
Silver\BlackSilver\Black
VitWhite