ISLOGICALISLOGICAL

Kontrollerar om ett värde är ett logiskt värde (TRUE eller FALSE) och returnerar TRUE eller FALSE.Checks whether a value is a logical value, (TRUE or FALSE), and returns TRUE or FALSE.

SyntaxSyntax

ISLOGICAL(<value>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
värdevalue Det värde som du vill testa.The value that you want to test.

ReturvärdeReturn value

TRUE om värdet är ett logiskt värde, FALSE om värdet är något annat än TRUE OR FALSE.TRUE if the value is a logical value; FALSE if any value other than TRUE OR FALSE.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande tre exempel visas beteendet för ISLOGICAL.The following three samples show the behavior of ISLOGICAL.

//RETURNS: Is Boolean type or Logical  
= IF(ISLOGICAL(true), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  
  
//RETURNS: Is Boolean type or Logical  
= IF(ISLOGICAL(false), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  
  
//RETURNS: Is different type  
= IF(ISLOGICAL(25), "Is Boolean type or Logical", "Is different type")  

Se ävenSee also

InformationsfunktionerInformation functions