SQRTPISQRTPI

Returnerar kvadratroten för (tal * pi).Returns the square root of (number * pi).

SyntaxSyntax

SQRTPI(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Krävs.Required. Det tal som pi multipliceras med.The number by which pi is multiplied.

ReturvärdeReturn value

Returnerar kvadratroten för (tal * pi).Returns the square root of (number * pi).

ExempelExample

FormelFormula DescriptionDescription ResultatResult
= SQRTPI(1)= SQRTPI(1) Kvadratroten ur pi.Square root of pi. 1,7724541.772454
= SQRTPI(2)= SQRTPI(2) Kvadratroten ur 2 * pi.Square root of 2 * pi. 2,5066282.506628