UTCTODAYUTCTODAY

Returnerar aktuellt datum i UTC.Returns the current UTC date.

SyntaxSyntax

UTCTODAY()  

ReturvärdeReturn value

Ett datum.A date.

AnmärkningarRemarks

  • UTCTODAY returnerar tidsvärdet 12:00:00 för alla datum.UTCTODAY returns the time value 12:00:00 PM for all dates.

  • UTCNOW är en liknande funktion men den returnerar exakt tid och datum.The UTCNOW function is similar but returns the exact time and date.

ExempelExample

Det här:The following:

EVALUATE { FORMAT(UTCTODAY(), "General Date") }

Returnerar:Returns:

[Värde][Value]
2/2/20182/2/2018

Se ävenSee also

Funktionen NOWNOW function
UTCNOW-funktionUTCNOW function