Skapa inkommande dokumentposter

I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Om du vill registrera ett externt dokument i Business Central, måste du först skapa eller slutföra en inkommande dokumentpost. Du kan göra detta manuellt eller så kan du ta ett foto på det externa dokumentet och sedan skapa en inkommande dokumentpost med bildfilen bifogad.

Innan du kan använda funktionen för inkommande dokument måste du utföra de nödvändiga inställningarna. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

Så här Godkänn eller avvisa ett inkommande dokument.

Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter om inte dokumenten har godkänts först kan du konfigurera godkännare som måste godkänna transaktionerna innan de kan behandlas.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
 2. Markera raden med dokumentet som du vill godkänna eller avvisa, och välj sedan åtgärden godkänna eller avvisa.

Om du godkänner den inkommande dokumentposten markeras kryssrutan Släppt på den inkommande dokumentraden. Användaren som ansvarar för att skapa t.ex inköpsfakturor kan fortsätta med att bearbeta transaktionen.

Så här skapar du en inkommande dokumentpost genom att ta ett foto

Anteckning

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

 1. Välj panelen Skapa inkommande dokument från kamera i appfältet och gå sedan till steg 4.

 2. Välj annars alternativknappen på appfältet, välj Inkommande dokument och välj sedan Alla.

 3. I fönstret Inkommande dokument väljer du ellipsknappen och sedan Skapa från kamera. Kameran på Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

 4. Ta ett foto av ett dokument, t.ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och välj sedan knappen OK .

  En ny inkommande dokumentpost skapas med bilden bifogad.

Så här bifogar du en bild till en inkommande dokumentpost genom att ta ett foto

Anteckning

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

 1. Välj alternativknappen på appfältet, välj Inkommande dokument och välj sedan Alla.

 2. Öppna kortet för en befintlig inkommande dokumentpost.

 3. I fönstret Inkommande dokument väljer du ellipsknappen och sedan Bifoga fil från kamera. Kameran på Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

 4. Ta ett foto av ett dokument, t.ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och välj sedan knappen OK .

  Bilden har bifogats till den inkommande dokumentposten.

Så här skapar du en inkommande dokumentpost manuellt

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Skapa från fil.
 3. Välj en fil och välj sedan Öppna i fönstret Infoga fil. Filen kopplas automatiskt.
 4. Välj alternativt åtgärden Ny.
 5. För att bifoga en fil väljer du åtgärden Bifoga fil.
 6. Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna i fönstret Infoga fil.
 7. I fönstret Inkommande dokument fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Se även

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central