Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg

Alla slutförda instanser för arbetsflödessteg sparas i fönstret Arkiverade instanser för arbetsflödessteg.

I fönstret arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa arbetsflöden.

Så här visar du arkiverade instanser för arbetsflödessteg

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport gå till Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna arbetsflödet som du vill visa alla arkiverade arbetsflödessteginstanser för.

  3. I fönstret Arbetsflöde väljer du åtgärden Arkiverade instanser för arbetsflödessteg.

    Fönstret Arkiverade instanser för arbetsflödessteg öppnas med arkiverade instanser för arbetsflödessteg för det valda arbetsflödet.

  4. Alternativt väljer du ikonen Söka efter sida eller rapport, anger Arkiverade instanser för arbetsflödessteg och väljer sedan relaterad länk.

Fönstret Arkiverade instanser för arbetsflödessteg öppnas och visar alla arkiverade instanser för arbetsflödessteg. I fältet Arbetsflödeskod kan du se vilket arbetsflöde den arkiverade instansen för arbetsflödessteg tillhörde.

Se även

Ta bort arbetsflöden
Skapa arbetsflöden
Så här aktiverar du arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde