Designdetaljer: Partiformningsmetoder

Partiformningsmetoder anger hur mycket som ska beställas när artikeln behöver fyllas på. Fyra olika partiformningsmetoder finns.

I det här avsnittet

Designdetaljer: Fast orderkvantitet
Designdetaljer: Maximalt antal
Designdetaljer: Order
Designdetaljer: Parti-för-parti

Se även

Designdetaljer: Planeringsparametrar
Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
Designdetaljer: Leveransplanering