Definiera kostnadsställen och kostnadsbärare för kontoplanen

Du kan automatiskt överföra kostnads- och intäktstransaktioner från redovisningen till kostnadsredovisningen antingen för varje redovisningsbokföring eller med ett batch-jobb. När du gör överföringen överför, Business Central endast de transaktioner som redan är länkade till ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare. Om du vill skapa en meningsfullt överföring måste du kontrollera att kostnadsställena och kostnadsbärarna definierats korrekt.

Ange standarddimensionsvärden för redovisningskonton

För varje redovisningskonto kan du ange standarddimensionsvärden i tabellen Standarddimension. Följande exempel visar hur du anger att det alltid ska finnas ett kostnadsställe för avdelningen, men aldrig är en kostnadsbärare för ett projekt när du bokför på ett redovisningskonto.

Dimensionskod Bokförs med
Avdelning Kod alltid
Objekt Ingen kod

Definiera dimensionsvärden för omkostnader och direkta kostnader

Du kan överföra omkostnader till ett kostnadsställe och direkta kostnader till en kostnadsbärare. Följande tabell visar den optimala kombinationen av installationsvärden för dimensioner.

Överför till Kostnadsställebokföring Kostnadsbärarbokföring
Kostnadsställe Kod alltid Ingen kod
Kostnadsbärare Ingen kod Kod alltid

Anteckning

Markera kryssrutan Kontrollera redovisningsbokföringar för att se till att de fördefinierade kostnadsställena och kostnadsbärarna som du skapar i redovisningen automatiskt överförs till kostnadsredovisningen.

Se även

Redovisa kostnader
Skapa kostnadsgrupper
Skapa kostnadsobjekt
Arbeta med Business Central