Överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner

Du kan överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner.

Innan du kör processen för att överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner, måste du förbereda överföringen för att undvika manuella rättningsbokföringar.

Så här förbereder du överföringen

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inställningar för kostnadsredovisning och välj sedan relaterad länk.
 2. I fönstret Inställningar för kostnadsredovisning kontrollerar du att fältet startdatum för överföring till redovisning anges till rätt värde.
 3. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Lista över kostnadstyper och välj sedan relaterad länk.
 4. I fönstret Kostnadstypkort kontrollerar du att fältet Redovisningskontointervall är korrekt länkat för alla kostnadstyper som tar transaktioner från redovisningen.
 5. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
 6. För varje relevant redovisningskonto i fönstret Redovisningskontokort kontrollerar du att fältet Kostnadstypsnr. är korrekt länkat till en kostnadstyp. För mer information, se Definiera relationen mellan kostnadstyper och redovisningskonton
 7. Kontrollera att alla relevanta redovisningstransaktioner har dimensionsvärden som motsvarar ett kostnadsställe och en kostnadsbärare.

Så här överför du redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Överför redovisningstransaktioner till kostnadsredovisning och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj Ja för att starta överföringen. Processen överför alla redovisningstransaktioner som inte redan har överförts.

  Under överföringen skapar processen anslutningar i transaktionerna i tabellerna Kostnadstransaktion och Bokförd journal för kostnad. Det gör det möjligt att spåra ursprunget till kostnadstransaktionerna.

Se även

Villkor för överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Automatisk överföring och kombinerade transaktioner
Resultat av överföringen
Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Definiera relationen mellan kostnadstyper och redovisningskonton