Så här skapar du produktionsorder från försäljningsorder

Du kan skapa produktionsorder för producerade artiklar direkt från försäljningsorder.

Så här skapar du produktionsorder från försäljningsorder

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
  2. Markera den försäljningsorder som du vill skapa en produktionsorder för.
  3. Välj åtgärden Planerad. I fönstret Förs.orderplanering kan du visa dispositionen för artikeln på i ordern.
  4. Välj åtgärden Skapa prod.order.
  5. Välj status och ordertyp.
  6. Välj Ja för att skapa produktionsordern.

Du kan även välja att skapa en projektproduktionsorder. Mer information finns i Så här kan du planera projektorder.

Se även

Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central