Ställa in felsökning av serviceartiklar.

Du kan ställa in felsökningsriktlinjer som hjälper tekniker att lösa problem när de tillhandahåller tjänster. Riktlinjer kan till exempel vara en lista över de steg som måste utföras vid en reparation eller ett antal frågor att ställa om artiklarna. När du har angett riktlinjer för felsökning kan du tilldela dem till serviceartikelgrupper, serviceartiklar eller artiklar. Det finns en arvshierarki för riktlinjer. Om du tilldelar dem till en serviceartikelgrupp ärver artiklarna som ingår i gruppen riktlinjerna om du inte anger något annat för artiklarna. På ett liknande sätt ärver serviceartiklar riktlinjer från artiklar.

Så här skapar du felsökningsriktlinjer

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Felsökning och välj sedan relaterad länk.
  2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

För att koppla riktlinjer för felsökning till artiklar, serviceartiklar eller serviceartikelgrupper.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Artiklar, Serviceartiklar, eller Serviceartikelgrupp och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj relevant enhet och välj sedan åtgärden Felsökning.

Se även

Servicehantering