Låna ut och ta emot låneartiklar

Du kan låna ut kundlåneartiklar för att tillfälligt ersätta serviceartiklar som du har tagit emot för service.

Så här lånar du ut låneartiklar

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Tjänsteorder och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna relevant kort för serviceorder.
 3. Klicka på raden för den serviceartikel som du vill ersätta med en låneartikel.
 4. I fältet Låneartikelnr. väljer du önskad låneartikel.
 5. Klicka på knappen Ja för att bekräfta lånet.

Så här tar du emot låneartiklar

När du får en låneartikel från en kund måste du registrera inleveransen. Det gör du i fönstren Serviceorder, Bokförd serviceleverans och Låneartikelkort. Nedan beskrivs proceduren för att ta emot låneartiklar i fönstret Serviceoorder.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Tjänsteorder och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna relevant serviceorder.
 3. Välj serviceartikelraden med den låneartikel som du vill inleverera.
 4. Välj Åtgärder, välj Funktioner och välj sedan Inleverera låneartikel.

Så här registrerar du lånekommentarer

Du kan använda fönstret Servicekommentarsblad Allmänt för att registrera kommentarer om låneartiklar.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Låneartiklar och välj sedan relaterad länk.
 2. Öppna kortet för relevant låneartikel.
 3. Välj åtgärden Kommentarer. Fönstret Servicekommentarsblad Allmänt öppnas.
 4. Skriv datum i fältet Datum.
 5. Ange en kommentar i fältet Kommentar. Du kan ange högst 80 tecken. Om du behöver fylla i fler tecken kan du göra det på nästa rad. Du kan fylla i så många rader som behövs.

Se även

Lägga upp program för låneartiklar