Planera lagertransporter i kalkylark

Planera transporter i kalkylarket med hjälp av Återanskaffningsfunktionen eller manuellt planera de rader som du vill skapa som transportinstruktioner.

Så här beräknar du återanskaffningstransporter:

Allt eftersom artiklarna i distributionslagret levereras till kunderna innehåller lagerplatser med högst lagerplatsordning allt färre artiklar. Om du vill fylla på plocklagerplatserna med högst lagerplatsordning med artiklar från andra lagerplatser kan du köra funktionen Beräkna lagerplatsåteranskaffning i fönstret Transportkalkylark

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Transportkalkylark, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Beräkna lagerplatsåteranskaffning.

  Business Central skapar rader som anger exakt hur du ska flytta artiklar från lagerplatser med låg lagerplatsordning till lagerplatser med högre lagerplatsordning.

  Anteckning

  Föreslår en transport enligt FEFO när du aktiverar Skapa transport operationen, om följande villkor är uppfyllda för en artikel:

  • artikeln har ett utgångsdatum,
  • Fältet Plocka enligt FEFO på lagerställekortet är markerat och
  • På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.
  • fälten Från zon och Från lagerplats innehåller inga värden.

  Mer information finns i Plocka enligt FEFO.

 3. Titta igenom raderna och ändra dem vid behov, eller ta bort vissa av raderna om du inte har tillräckligt med tid att utföra alla.

 4. Välj åtgärden Skapa transport för att skapa en distributionslagerinstruktion till lagerpersonalen.

Du kan flytta hela innehållet i en eller flera lagerplatser med funktionen Hämta lagerplatsinnehåll:

Du kan även använda Transportkalkylark för att planera andra lagertransporter inom distributionslagret. När du till exempel vill placera artiklar på en lagerplats för kvalitetskontroll kan du använda transportkalkylarket för att planera den åtgärden och sedan skapa en transportinstruktion för en anställd.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Transportkalkylark, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll. Du använder fönstret för begäran för att filtrera vilka lagerplatser och artiklar som ska visas på transportkalkylarkets rader.

 3. Fyll i de relevanta fälten i fönstret för begäran av batch-jobb. Om du till exempel vill visa lagerplatsinnehållet för alla lagerplatser i en viss zon på lagerstället fyller du i fältet Zonkod. Om du vill hämta rader för alla lagerplatser som innehåller en viss artikel fyller du i fältet Artikelnr.

  Anteckning

  Du kan inte manuellt flytta artiklar in och ut ur en lagerplats av typen RECEIVE. Detta beror på att artiklar som finns i en lagerplats av RECEIVE-typ måste registreras som införda innan de blir en del av det tillgängliga lagret.

 4. Om du hämtar många rader väljer du Sortera för att välja en sorteringsmetod som du kan använda för att bestämma den ordning som raderna ska visas med i kalkylarket och klickar sedan på OK.

  Anteckning

  Förflyttningsrader hämtas enligt FEFO när du aktiverar Hämta lagerplatsinnehåll operationen, om följande villkor är uppfyllda för en artikel:

  • artikeln har ett utgångsdatum,
  • Fältet Plocka enligt FEFO på lagerställekortet är markerat och
  • På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.
  • fälten Från zon och Från lagerplats innehåller inga värden.
 5. Fyll i en del av de hämtade raderna för att spegla de ändringar som du vill utföra. För varje artikel som du vill flytta måste du fylla i fälten Artikelnr, Från lagerplatskod, Till lagerplatskod och Antal.

 6. Ta bort ofullständiga rader som du bara använde i informationssyfte.

 7. När raderna i transportkalkylarket korrekt speglar hur transporten ska utföras av lagerpersonalen klickar du på åtgärden Skapa transport för att skapa instruktionerna för personalen.

Se även

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central