Aktivera automatiska datainsamlingssystem (ADCS)

Du kan använda det automatiska datainsamlingssystemet (ADCS eller Automated Data Capture System) för att registrera förflyttningen av alla artiklar i distributionslagret och för att registrera några journalaktiviteter, däribland kvantitetsjusteringar i artikeljournalen för distributionslagret, inventeringsjournalen och fysisk inventering.

Om du ska använda ADCS måste du ge varje artikel i distributionslagret en artikelidentifierare. Du måste även lägga upp miniformulär, handdatorfunktioner, datautbyten och specificeras inställningar för fältet som kontrollerar ADCS. Du anger om du ska använda ADCS på lagerställekortet för ett lager.

Baserat på behovsnivån i lagret definierar du den mängd information som ska visas i miniformulärinställningarna för den aktuella handenheten. Följande är exempel information som du kan visa:

 • Data från tabeller i Business Central, till exempel en lista över plockningsdokument som användaren kan välja från.
 • Textinformation.
 • Meddelanden som innehåller bekräftelser eller fel om aktiviteter som utförts och registrerats av handenheter användaren.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Så här konfigurerar ett lager att använda ADCS

Om du ska använda ADCS måste du ange vilka distributionslagerplatser som använder teknologin.

Anteckning

Vi rekommenderar att du inte ställer in ett distributionslager som ska använda ADCS, om distributionslagret dessutom har en lagerplats kapacitetsprincip.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Lagerställen och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj ett lager i listan som du vill aktivera för ADCS och välj redigera.
 3. I fönstret lagerställekort markerar du kryssrutan använda ADCS.

Ange ett objekt för att använda ADCS

Varje distributionslagerartiklar som ska användas med ADCS, måste tilldelas en identitetskod för att koppla den till dess artikelnummer. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden. En artikel kan också använda flera identitetskoder. Det kan vara praktisk i de fall där en artikel är disponibel i olika måttenheter, t.ex stycken och pallar. Tilldela varje en identitetskod, i det här fallet.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

 2. Markera ett objekt i listan som ingår i ADCS-lösningen och välj åtgärden redigera.

 3. I fönstret Artikelkort väljer du åtgärden Identifierare.

 4. I fönstret ArtikelIdentifierare väljer du åtgärden Ny.

 5. I fältet Kod ange identifierare för artikeln. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden.

  Du kan även definiera ett Variantkod och en Enhet kod.

 6. Ange flera koder för varje artikel, om det behövs.

 7. Välj knappen OK.

 8. För att granska informationen väljer du fältet identitetskod för att öppna fönstret Artikelidentifierare.

Om du vill lägga till en ADCS-användare

Du kan lägga till användare som en användare av ett ADCS (Automated Data Capture System). När du gör det, måste du även ange ett lösenord. Om du vill kan du även ange en koppling som identifierar ADCS-användaren som distributionslageranvändare. ADCS-användarlösenord kan vara olika från Windows-inloggningslösenord för användaren. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange ADCS-användare och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj åtgärden Ny.
 3. Ange ett Namn på användaren. Namnet kan inte innehålla fler än 20 tecken, inklusive blanksteg.
 4. Ange ett Lösenord i fältet. Lösenord maskeras.

Om du vill ange att lagerpersonalen är en ADCS-användare

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
 2. Lägga till en ny lagerpersonalen, om det behövs. Mer information finns i Så här skapar du dist.lager personal.
 3. Välj åtgärden Redigera lista.
 4. Välj en lagerpersonal i listan. I fältet ADCS-användare väljer du listpilen och sedan namnet på en ADCS-användare i listan.

Anteckning

Standarddistributionslagret för den anställde ska vara en som använder ADCS.

Så här: Skapa och anpassa Miniformulär

Du använder miniformulär som beskriver den information som du vill presentera på en handenheter. Du kan till exempel skapa miniformulär för att hantera lageraktiviteten att plocka artiklar. När du har skapat en miniformulär, kan du lägga till funktioner för den vanliga åtgärder för en användare med handenheter, till exempel flytta uppåt eller en rad.

För att använda eller ändra funktionen i en miniformulärfunktion måste du skapa en ny kodmodul eller ändra befintliga för att utföra lämplig åtgärd eller svar. Du kan få mer information om ADCS-funktioner genom att undersöka kodmoduler till exempel 7705, d.v.s det kodenheten för inloggningar funktioner. Kodmodul 7705 visas hur en miniformulär av korttyp arbetar.

Så här skapar du en miniformulär för ADCS

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

 3. I fältet Kod anger du en kod på Miniformuläret. Ange värden i alla övriga fält, om du vill.

  Välj Starta miniformulär kryssrutan för att ange att miniformuläret är det första formulär som användaren ser i logga in.

 4. Definiera fälten som visas på miniformuläret på Rader Snabbfliken. Ordningen där du anger rader, är den ordning som raderna ska visas på handenheten.

När du har skapat en miniformulär, nästa steg är att skapa operationer och att koppla funktioner för olika tangentbord indata.

Om du vill lägga till stöd för en funktionstangent

 1. Lägga till koden som liknar följande exempel, till the.xsl-filen för tilläggsprogrammet. Det skapar en operation för F6 tangent. Tangentsekvensinformation kan erhållas från tillverkaren enhet.
  <xsl:template match="Function[.='F6']"> 
   <Function Key1="27" Key2="91" Key3="49" Key4="55" Key5="126" Key6="0"><xsl:value-of select="."/></Function> 
  </xsl:template> 
  
  
 2. I Business Central development environment, öppna tabell 7702 och lägg till en kod som representerar den nya tangenten. Skapa en tangent som heter F6 i det här exemplet.
 3. Lägga till C/AL-koden till den aktuella operationen på miniformulärspecifika Codeunit för att hantera funktionen primärnyckel.

Om du vill anpassa miniformulärfunktioner

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj ett miniformulär från listan, välj åtgärden Redigera.
 3. Välj åtgärden Funktioner.
 4. I listrutan Funktionskod väljer du en kod för att representera en funktion som du vill koppla till miniformuläret. Du kan till exempel välja ESC, som associerar funktionen med att trycka på ESC-tangenten.

I Business Central development environment, redigera koden för fältet Hantera kodmodul om du vill skapa eller ändra kod för att utföra lämplig åtgärd eller svar.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Se även

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central