Förbereda årsbokslutsrapporter

Det finns ett antal standardrapporter du kan använda för att samla den information du behöver för att förbereda ditt företags bokslutsrapporter.

I tabellen nedan beskrivs ett antal rapporter som kan vara användbara i den här processen, med länkar till avsnitten där de beskrivs.

Om du vill Se den här rapporten
skriva ut en råbalansrapport med saldon och nettoförändringar för redovisningskonton. Råbalans
få en översikt över kundfordringarna, med åldern på de utestående beloppen beräknad från förfallodatumet, bokföringsdatumet eller dokumentdatumet. Kundfordringar - ålder
få en översikt över leverantörsskulderna, med åldern på beloppen som ska betalas beräknad från förfallodatumet, bokföringsdatumet eller dokumentdatumet. Lev.skulder - ålder
jämföra råbalansen med en budget. Råbalans/Budget
skriva ut en råbalansrapport med saldon och nettoförändringar för redovisningskonton beräknade för de perioder du valt. Råbalans per period
skriva ut en kontouppställning för att analysera siffror för redovisningskonton eller jämföra faktiska redovisningstransaktioner med redovisningsbudgettransaktioner. Kontouppställning
kontrollera om kund- och leverantörsreskontratransaktioner stämmer överens med motsvarande redovisningstransaktioner. Stäm av kund- och lev.konton

Om du vill se en rapport väljer du ikonen Sök efter sida eller rapport anger namnet som det visas i tabellen och väljer sedan relaterad länk.

Se även

Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central
Affärsstöd