Ta bort en affärsenhet

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan ta bort en affärsenhet för att helt ta bort den från Dynamics 365.

Viktigt

Innan du tar bort en affärsenhet, bör du tänka på följande:

  • Ta bort en affärsenhet kan inte ångras.
  • Poster som ägs av affärsenheten (till exempel: team, lokaler/utrustning och resursgrupper) tas bort samtidigt som du tar bort affärsenheten.
  • Innan du kan ta bort en affärsenhet måste du ta bort alla associerade användare, team och underordnade affärsenheter.
  1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

  2. Välj Affärsenheter.

  3. Klicka för att markera den affärsenhet du vill ta bort.

  4. I verktygsfältet Åtgärder tar du bort Fler åtgärder > Inaktivera.

Viktigt

När du inaktiverar en affärsenhet kommer alla användare och team som är associerade med affärsenheten inte att kunna logga in. Du måste ha nya överordnade användare och team till en annan affärsenhet och tilldela säkerhetsroller.

  1. I dialogrutan Bekräfta inaktivering väljer du Inaktivera.

  2. Med värdet för den affärsenhet som du tar bort markerad, välj ikonen Ta bort knappen Ta bort.

  3. I dialogrutan Bekräfta borttagning, välj Ta bort.

Se även

Tilldela en affärsenhet ett annat överordnat företag