Ta bort en affärsenhet

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du kan ta bort en affärsenhet för att helt ta bort den från Dynamics 365.

Viktigt

Innan du tar bort en affärsenhet, bör du tänka på följande:

  • Ta bort en affärsenhet kan inte ångras.
  • Poster som ägs av affärsenheten tas bort samtidigt som du tar bort affärsenheten.
  • Innan du kan ta bort en affärsenhet måste du ta bort alla associerade användare, team och underordnade affärsenheter.
  1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

  2. Välj Affärsenheter.

  3. Klicka för att markera den affärsenhet du vill ta bort.

  4. I verktygsfältet Åtgärder tar du bort Fler åtgärder > Inaktivera.

  5. I dialogrutan Bekräfta inaktivering väljer du Inaktivera.

  6. Med värdet för den affärsenhet som du tar bort markerad, välj ikonen Ta bort knappen Ta bort.

  7. I dialogrutan Bekräfta borttagning, välj Ta bort.

Se även

Tilldela en affärsenhet ett annat överordnat företag