Aktivera spårning av ändringar för att styra datasynkronisering

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Stora Dynamics 365-organisationer som synkroniserar data med externa datakällor kan nu aktivera entiteter för ändringsspårning. Du kan exportera eller hämta en vald uppsättning Dynamics 365-data och sedan hålla det externa datalagret synkroniserat.

Genom att markera eller avmarkera, ändra spårning för specifika entiteter kan du minska belastningen på dina serverresurser och spara bearbetningstid när du extraherar Dynamics 365-data och synkroniserar den med en extern lagring. Du kan aktivera ändringsspårning för både system och anpassade entiteter.

  1. Gå till Anpassningar > Anpassa systemet.

  2. Välj en entitet och under Datatjänster, markera kryssrutan Ändringsspårning.

    Välj Spåra ändringar för en entitet

Se även