Regionala och språkinställningar för din organisation

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Aktivera språk i din organisation för att visa användargränssnittet och hjälpen på ett annat språk än grundspråket.

Viktigt

Om du kör Dynamics 365 för Outlook måste du ladda ned ett eller flera språkpaket innan du kan aktivera ytterligare språk.

Följande tabell visar aktiviteter som är associerade med att ändra regionala alternativ och språkalternativ för din organisation.

Uppgift Beskrivning
Ställa in grundspråket Grundspråket påverkar standardinställningarna för regionala alternativ och språkalternativ i Dynamics 365. När grundspråket har ställts in kan det inte ändras.
Aktivera eller inaktivera språk Du kan aktivera och inaktivera tillgängliga språk i området Inställningar.
Lägga till och ta bort valutor På samma sätt som med grundspråket väljer du organisationens basvaluta under inköpsprocessen för en prenumeration på Dynamics 365. När basvalutan har ställts in kan den inte ändras.

Om din organisation använder mer än en valuta för att följa upp ekonomiska transaktioner, kan du dock lägga till fler valutor.
Aktivera eller inaktivera valutaposter Det går inte att ta bort valutaposter som används av andra poster, t.ex. affärsmöjligheter eller fakturor. Du kan dock inaktivera valutaposter så att de sedan inte längre är tillgängliga för framtida transaktioner.

Aktiverar språket

Innan användare kan börja använda ett språkpaket för att visa etts pråk, måste språkpaketet vara aktiverat i din Dynamics 365-organisation.

 1. Starta Dynamics 365-webbprogrammet. Du måste ha säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande privilegier för Dynamics 365-organisationen som du vill tillhandahålla ett språkpaket för.

 2. Gå till Inställningar > Administration.

 3. Klicka på Språk för att öppna dialogrutan Språkinställningar. Här ser du varje språkpaket som är installerat i din Dynamics 365-distribution, med en kryssruta till vänster om varje listat språkpaket.

 4. För varje språkpaket som du vill tilhandahålla (aktivera), markera kryssrutan bredvid den. För varje språkpaket du vill avetablera (inaktivera), avmarkerar du kryssrutan.

 5. Klicka på Använd.

 6. Klicka på OK i de bekräftelsedialogrutor som öppnas.

  Anteckning

  Det kan ta flera minuter för Dynamics 365 att etablera eller avetablera språk.

 7. Stäng dialogrutan Språkinställningar genom att klicka på Stäng.

  Upprepa de föregående stegen för varje organisation i din Dynamics 365-distribution.

Välja språk för gränssnitt och hjälp

Varje användare väljer vilket språk som ska visas i både den Dynamics 365-webbklienten och Dynamics 365 för Outlook-program.

Viktigt

För Microsoft Dynamics 365 för Outlook, måste du hämta och installera språkpaketet innan du kan välja det.

 1. Logga in i Dynamics 365 och öppna sidan Ange personliga alternativ enligt följande:

  • Om du använder webbklienten Dynamics 365 klickar du på knappen inställningar knappen inställningar och klickar sedan på alternativ.

  • Om du använder Dynamics 365 för Outlook på den övre menyraden väljer du Dynamics 365 och klickar sedan på Alternativ.

 2. Välj fliken Språk.

 3. I listan Användargränssnittets språk väljer du språket som du vill visa Dynamics 365 med.

 4. I listan Hjäpens språk väljer du språket som du vill visa Hjälp om Microsoft Dynamics 365 med.

 5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

Anteckning

I Dynamics 365 för Outlook gäller användarens språkinställningar endast Dynamics 365 för Outlook-funktioner, t ex användargränssnittets visning av Dynamics 365-menyn och påverkar inte andra områden av Office Outlook. För att kunna visa hela Dynamics 365 för Outlook-användargränssnittet eller -hjälpen på flera språk måste du installera ett eller flera Microsoft Office-språkpaket. Mer information: Office 2013 språkinställningar.

Se även

Lägga till resurser för en plats