Installera, uppdatera eller ta bort en prioriterad lösning

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Installera prioriterade lösningar om du vill ha extra funktioner och funktionalitet för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar.

Lista med önskade lösningar

Listan över tillgängliga lösningar varierar. Vissa lösningar som t.ex. Office 365-grupper för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar är fritt tillgängliga och visas som standard. Prover för vissa lösningar är stängda och kommer endast att visas om du går igenom inställningar > Dynamics Marketplace eller appsource.microsoft.com och registrerar dig för lösningarna. Om du köper en prenumeration via Office Commerce kommer alla associerade installationsprogram för lösningar också att visas på fliken lösningar efter att inköpet känns igen av etableringssystemet.

Installera en prioriterad lösning

 1. Logga in på https://admin.microsoft.com med dina autentiseringsuppgifter som global administratör eller systemadministratör för Customer Engagement-appar.

 2. Välj Administrationscenter > Dynamics 365.

 3. Klicka på fliken Instanser och välj sedan den instans som du lägger till lösningen i.

 4. Välj Hantera dina lösningar Hantera dina lösningar.

 5. Välj den lösning du vill installera och markera Installera.

  Gå igenom användarvillkoren för att acceptera villkoren.

  Statusen för lösningen ändras till Väntande installation.

  Status för lösningen kommer att ändras till Installerad när lösningen är klar.

Uppdatera en prioriterad lösning

 1. Logga in på https://admin.microsoft.com med dina autentiseringsuppgifter som global administratör eller systemadministratör för Customer Engagement-appar.

 2. Välj Administrationscenter > Dynamics 365.

 3. Välj fliken Instanser.

 4. Välj instansen med lösningen du vill uppdatera och välj sedan Hantera dina lösningar Hantera dina lösningar.

  Markera en instans och Hantera dina lösningar

 5. Välj den lösning du vill uppdatera och markera sedan Uppgradera.

  Markera lösning och uppgradering

 6. Gå igenom Användarvillkoren för att acceptera villkoren och starta uppgraderingen.

Ta bort en prioriterad lösning

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

 2. Logga in på Customer Engagement-apparna.

 3. Markera Inställningar > Lösningar.

 4. Välj en lösning och markera Ta bort.

Se även