Ändra ett schema för konfiguration av data

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Du kan ändra en befintlig schemafil så att den innehåller information om nya konfigurationsdata eller uppdatera en befintlig konfigurationsdatadefinition för att förbättra konfigurationsprocessen för export av data.

Innan du börjar

Hämta verktyget Configuration Migration. Migrationsverktyg för konfiguration blir tillgängligt som ett NuGet-paket. För att hämta verktyget se Hämta verktyg från NuGet. Följ anvisningarna på den här sidan om du vill extrahera verktyget DataMigrationUtility.exe.

Ändra en schemafil

  1. Starta verktyget Configuration Migration. Dubbelklicka på DataMigrationUtility.exe i mappen: [your folder]\Tools\ConfigurationMigration\

  2. Klicka på Skapa schema på huvudskärmen och klicka sedan på Fortsätt.

  3. På skärmen Inloggning anger du autentiseringsinformation för anslutning till din Dynamics 365-instans för vilken du ursprungligen skapade schemafilen för export av data. Om du har flera organisationer på Dynamics 365-servern och vill välja en organisation markerar du kryssrutan Visa alltid listan över tillgängliga organisationer. Klicka på Logga in.

  4. Om du har flera organisationer och du har markerat Visa alltid listan över tillgängliga organisationer kan du välja organisation på nästa skärm. Välj Dynamics 365-organisationen som du ska ansluta till.

  5. På huvudskärmen klickar du på Fil > Läs in schema.

  6. Navigera till den schemafil du vill redigera, markera den och klicka på Öppna.

  7. Schemadefinitionen för filen visas i verktyget Configuration Migration. Gör ändringarna som behövs i schemadefinitionsfilen. Information om hur du definierar en schemafil finns i steg 5-14 i Skapa ett schema för att exportera konfigurationsdata.

  8. Spara den uppdaterade schemafilen.

  9. Klicka på Avsluta för att stänga verktyget.

Se även

Importera konfigurationsdata
Skapa ett schema för att exportera konfigurationsdata
Hantera dina konfigurationsdata