Övervaka och hantera systemuppgifter

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Flera funktioner i Dynamics 365 använder systemuppgifter för att utföra uppgifter automatiskt, till exempel arbetsflöden, import och dubblettidentifiering som körs oberoende i bakgrunden.

Du kan övervaka dem för att kontrollera att de fungerar som de ska eller att de har avslutats. Gå till Inställningar > Systemjobb för att se en rutnätsvy av systemjobb.

Övervaka systemjobb

Om en systemuppgift krånglar kan du avbryta, senarelägga, pausa eller återuppta den. Välj ett jobb och välj sedan menyn Åtgärder.

 • Avbryta systemuppgifter

  Du kan inte återuppta en avbruten systemuppgift.

 • Senarelägga slutförandet av systemuppgifter

  Om du senarelägger en aktiv systemuppgift stoppas alla aktuella och efterföljande åtgärder. Du kan ange en senare tidpunkt när systemuppgiften ska starta igen.

 • Pausa systemuppgifter

  Du kan återuppta en pausad systemuppgift.

 • Återuppta systemuppgifter

  Återuppta startar om en pausad systemuppgift.

  Tips

  1. Om en systemuppgift misslyckas kan du visa information om varför och vilka problem som kan ha uppstått. Öppna först systemuppgiftsposten. Om du vill visa information om varför systemuppgiften misslyckades placerar du pekaren över varningssymbolerna.
   2. Du kan visa informationen i ett format som går att skriva ut eller kopiera och klistra in genom att klicka på knappen Skriv ut.

Anteckning

Du kan inte påverka status för systemuppgifter som har slutförts eller avbrutits.