Dialogrutan Systeminställningar – fliken Anpassning

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Använd fliken Anpassning i Systeminställningar för att ange inställningar för plugin-program och arbetsflödesspårning samt för användningen av programläge.

Öppna dialogrutan Systeminställningar (om den inte redan är öppen)

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Administration.

  3. Välj Systeminställningar och välj sedan fliken Anpassning.

Inställningar Beskrivning
Programläge
Ange huruvida Dynamics 365 ska kunna öppnas i ett webbläsarfönster utan fält för menyer, navigering och kommandon.
Öppna Dynamics 365 i programläge Markera den här kryssrutan om du vill aktivera programläget. När det här läget är aktivt kan Dynamics 365 öppnas i en webbläsare utan menyer, navigering eller verktygsfält. Om du döljer dessa delar av webbläsaren ser Dynamics 365 ut mer som ett separat program än en webbplats. Som standard är programläge inaktiverat.
Plugin-spårning och spårning av aktivitet i arbetsflöde
Aktivera loggning till plugin-spårningslogg Nu kan du lagra detaljerad information om ett undantag eller en spårningshändelse som aktiveras genom anpassad kod så att utvecklare kan felsöka plugin-program eller anpassade arbetsflödesaktiviteter som de utvecklar med hjälp av anpassningsmetoder som stöds av Dynamics 365.

- Om du bara vill samla in spårningsloggar för undantag väljer du Undantag.
- Om du vill samla in loggar för alla fel och allmänna spårningshändelser väljer du Alla.
- Om du vill inaktivera insamlingen av spårningsloggar väljer du Av.

Mer information: Felsöka ett plugin-program Varning: Vi rekommenderar att du inte lämnar det här alternativet aktiverat under en längre tid eftersom det kan påverka prestanda i din organisation.
Aktivera Microsoft Flow Mer information: aktivera inbäddat flöde för att automatisera processer
Visa Microsoft Flow i formulär och i webbplatsöversikten Standard: Ja. Välj Ja för att aktivera den inbäddade Microsoft Flows i din organisation.

Se även

Felsöka ett plugin-program