Varför har e-postmeddelandet som jag skickat statusen "Väntar på att skicka"?

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Om du skapar ett e-postmeddelande i Dynamics 365 och klickar på knappen Skicka kommer meddelandet inte att skickas om e-postintegrering har konfigurerats och aktiverats för att skicka e-post från korrekt Dynamics 365. Om status för e-postmeddelandet inte skickas visas som "Väntar på att skicka" kontaktar du din Dynamics 365-administratör. Mer information: Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson

Om du är Dynamics 365-administratör kontrollerar du att den användare som skickade e-postmeddelandet är aktiverad för att skicka e-post. Om du vill:

  1. Klicka på Inställningar och sedan på E-postkonfiguration.

  2. Klicka på Ppostlådor och ändra sedan vyn till Aktiva postlådor.

  3. Klicka på Dynamics 365-posten för postlådan för den användare som skickade e-postmeddelandet och klicka sedan på knappen Redigera.

  4. Kontrollera att användaren är korrekt konfigurerad och aktiverad för att skicka e-post:

Se även

Integrera ditt e-postsystem med Microsoft Dynamics 365