Lägg till eller redigera Power BI-visualiseringar på instrumentpanelen

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Skapa omfattande, interaktiva rapporter och realtidsvisualiseringar i Dynamics 365 med Power BI-instrumentpaneler och paneler som du lägger till dina personliga instrumentpaneler.

Anteckning

Om du vill lägga till en Power BI-visualiseringar i en personlig Dynamics 365-instrumentpanel måste du:

 • Aktivera Power BI-visualiseringar för din organisation under Inställningar > Administration > Systeminställningar > Rapportering-fliken > Tillåt inbäddning av Power BI-visualisering.
 • Ha ett Power BI-konto och ha tillgång till minst en Power BI-instrumentpanel. Mer information: Introduktion till rapportering och analys med Dynamics 365
 • Undvik att lägga till Power BI-visualiseringar i systeminstrumentpaneler. Stöds inte. T

Skapa en personlig Power BI-instrumentpanel

Följ dessa steg för att lägga till en Power BI-instrumentpanel i Dynamics 365. Om du ansluter till Power BI-tjänsten, behöver du ett konto och ha valt din Dynamics 365 (online)-instans som datakälla. Mer information om att registrera och ansluta datakällor finns i Microsoft Power BI.

 1. Gå till Instrumentpaneler i Försäljning, Service, eller Marknadsföring.

 2. Välj Ny och välj sedan Power BI-instrumentpanel.
  Du kanske måste logga in på Power BI.

 3. I dialogrutan Lägg till Power BI-instrumentpanel välj arbetsytan och välj sedan den Power BI-instrumentpanel du vill bädda in i Dynamics 365. Välj Aktivera för mobil om du vill göra instrumentpanelen tillgänglig för Dynamics 365 för surfplattor och Dynamics 365 för telefoner.

  Lägg till en Power BI-panel på din personliga instrumentpanel

 4. Välj Spara för att spara instrumentpanelen.

Bädda in Power BI-paneler i din personliga instrumentpanel

Gör så här om du vill lägga till en eller flera Power BI-paneler din personliga instrumentpanel. Om du ansluter till Power BI-tjänsten, behöver du ett konto och ha valt din Dynamics 365 (online)-instans som datakälla. Mer information om att registrera och ansluta datakällor finns i Microsoft Power BI.

 1. Gå till Instrumentpaneler i Försäljning, Service, eller Marknadsföring.

 2. Välj en befintlig personlig instrumentpanel eller välj Nytt för att skapa en ny.

 3. På instrumentpanelen väljer du ett område där du vill att panelen ska visas och väljer sedan Power BI-panel i verktygsfältet.

 4. I dialogrutan Lägg till Power BI-instrumentpanel, välj arbetsytan och välj sedan den Power BI-panel du vill visa på din instrumentpanel. Välj Aktivera för mobil om du vill göra panelen tillgänglig för Dynamics 365 för surfplattor och Dynamics 365 för telefoner.

  Välj ett annat område på instrumentpanelen och upprepa detta steget om du vill lägga till en ytterligare Power BI-panel eller andra komponenter, som till exempel diagram eller listor, på instrumentpanelen.

 5. Välj Spara för att spara instrumentpanelen.

Vad du kan göra med Power BI Embedded-paneler på personliga Dynamics 365-instrumentpaneler

För att visa de funktioner som är tillgängliga med en Power BI-visualisering placerar du pekaren ovanför visualiseringens övre högra del och visar följande funktioner.

Inbäddade Power BI-panelfunktioner

 1. Klicka på knappen Uppdatera Knappen Uppdatera för att uppdatera panelens underliggande rapportdata.

 2. Klicka på knappen Öppna i Power BI Knappen Öppna i Power BI för att öppna Power BI-instrumentpanelen som innehåller visualiseringen i en ny webbläsarflik.

 3. Klicka på knappen Förstora Panelen Förstora för att expandera visualiseringen och öka visningsområdet för visualiseringen, som panelen för den försäljningspipelinepanel som visas här.

  Förstorad inbäddad Power BI-panel

Dela en personlig instrumentpanel som innehåller Power BI-visualiseringar

Om du vill dela din personliga instrumentpanel som innehåller Power BI-visualiseringar måste du konfigurera delning i både Dynamics 365 (online) och Power BI, och användaren eller gruppen måste ha samma autentiseringsuppgifter och lämplig åtkomstnivå i båda tjänster. Om du vill dela din personliga instrumentpanel i Dynamics 365, gå till Försäljning > Instrumentpaneler. I listan över instrumentpaneler väljer du den personliga instrumentpanel som du vill använda och klickar sedan på DELA INSTRUMENTPANEL. Mer information om hur du delar en instrumentpanel i Power BI finns i Power BI: Dela en instrumentpanel med kollegor och andra.

Sekretesspolicy

Genom att aktivera inbäddning Power BI-paneler och -instrumentpaneler och en användare bäddar in en Power BI-panel eller -instrumentpanel används användarens Azure Active Directory-behörighetstoken för Dynamics 365 till att autentisera med Power BI-tjänsten med en implicit tilldelning, vilket ger slutanvändaren en smidig enkel inloggning.

En administratör kan när som helst inaktivera inbäddningen av Power BI-paneler och -instrumentpaneler för att stoppa användningen av Dynamics 365-behörighetstoken för att autentisera med Power BI-tjänsten. Alla befintliga paneler och instrumentpaneler slutar renderas för slutanvändaren.

Azure-komponenten eller -tjänsten som är inbegripen i inbäddningen av Power BI-paneler beskrivs i följande avsnitt.

Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

Azure Active Directory

Tjänsten tillhandahåller den autentiseringstoken som utbyts med Power BI-tjänsten för API- och UI-autentisering.

Se även

Använda Power BI med Dynamics 365 Customer Engagement
Skapa eller redigera ett diagram
Ange egenskaper för ett diagram eller en lista i en instrumentpanel