Skapa eller redigera ett diagram

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Presentera stora mängder data i din organisation på ett mer insiktsfulla och grafiskt sätt genom att skapa användbara diagram i Dynamics 365.

Anteckning

Dynamics 365 innehåller systemdiagram (inbyggda diagram som medföljer Dynamics 365) och användardiagram (som skapats av användare).

Skapa ett diagram

 1. Gå till ditt arbetsområde.

 2. Öppna diagramdesignern:

  Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet

  1. På höger sida, välj fönstret Diagram.

  2. I området Diagram välj Nytt diagram +.

 3. Definiera egenskaper för diagrammet.

 4. Om du vill ange ett annat namn för diagrammet väljer du diagrammets namn och redigerar det.

 5. Om du vill spara diagrammet i diagramdesignern, välj Spara.

  Diagrammet hämtar data från den vy som har valts för en posttyp. Diagrammet uppdateras automatiskt varje gång du ändrar vyn i listan av poster. Om diagrammet inte har uppdaterats under en tid kan du välja Uppdatera diagram på fliken Diagram så att diagrammet och listan av poster visar synkroniserade data.

Ange vad du vill visa i diagrammet

 1. I den första listrutan under Förklaringsposter (serier) väljer du ett fält som ska visas på serieaxeln.

 2. I listrutan Samling väljer du det alternativ du vill använda för att gruppera fältet du markerade i Förklaringsposter (serier).

  For non-numeric fields, you can select only **Count: All** or **Count: Non-empty**. For numeric fields, you can select one of the following aggregation options: **Count: All**, **Count: Non-empty**, **Avg**, **Max**, **Min**, or **Sum**. 
  
  NULL values are not considered for computing minimum, maximum, and average of data. However, zeros (0) are considered. For example, if you have the following data: 
  
  Poster Potentiell kund Fastställt värde
  Affärsmöjlighet 1 Konto 1 Null
  Affärsmöjlighet 2 Konto 1 250
  Affärsmöjlighet 3 Konto 2 0
  Affärsmöjlighet 4 Konto 2 250
  The average for Account 1 is 250 because the NULL value wasn’t used. The average for Account 2 is 125 because the zero was used. 
  
 3. Om du vill skapa ett diagram med flera serier väljer du ikonen Lägg till en serie lägg_till_serier, och väljer ett annat fält som ska visas på serieaxeln och väljer sedan ett samlingsalternativ för den serien.

 4. Om du vill ändra diagramtyp för en serie markerar du serien, väljer ikonen Aktuell diagramtyp för den serien och väljer sedan en diagramtyp.

 5. Om du vill stapla objekt i ett diagram väljer du diagramtypen och väljer sedan Staplad eller Staplad fraktion. Du kan endast stapla objekt i ett liggande eller stående stapeldiagram eller ett ytdiagram.

 6. Visa endast översta objekten i diagrammet genom att välja ikonen Regler för över/under > Översta X-regel eller Topp 3 eller Topp 5 eller Anpassad för att ange ett annat tal. Till exempel för att visa endast de tre översta affärsmöjligheterna, grupperade efter potentiella kunder, välj ikonen Regler för över/under > Översta X-regel > 3.

  -ELLER-

  Visa endast nedersta objekten i diagrammet genom att välja ikonen Regler för över/under > Nedersta X-regel välja Nedersta 3, Nedersta 5 eller Anpassad för att ange ett annat tal.

 7. I listan under Vågrät (kategori) väljer du det fält som ska visas på kategoriaxeln.

 8. Om du vill skapa ett jämförelsediagram med flera kategorier väljer du ikonen Lägg till en kategori lägg_till_serier och väljer sedan ett annat fält som ska visas på kategoriaxeln.

  You can add only two category items and one series item to a comparison chart. 
  
 9. För fält som är av typen datetime väljer du det alternativ du vill använda för att gruppera fältet du valde som kategori.

  Diagrammet namnges utifrån de fält du väljer för serierna och kategoriaxlarna.

Redigera ett diagram

 1. Gå till ditt arbetsområde.

 2. Öppna diagramdesignern:

  Om du använder Dynamics 365-webbprogrammet:

 3. På höger sida, välj fönstret Diagram.

 4. I diagramområdet, välj diagramlistan, välj det diagram du vill redigera och välj knappen Redigera diagram.

 5. Ändra egenskaper för diagrammet. Mer information finns i steg 3 i avsnittet Skapa ett diagram.

Se även

Skapa eller anpassa instrumentpaneler

Öka detaljnivån i ett diagram

Spåra dina framsteg med diagram