Inaktivera eller aktivera ett konto eller en kontakt

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

I Customer Engagement har du inaktiverat ett konto eller kontaktperson i stället för att ta bort den. Detta garanterar integritet för granskningskedjan som är associerad med posten.

Ett inaktiverat konto eller kontakt blir inaktiv, vilket innebär att den inte kan redigeras eller används för att etablera nya relationer med andra poster. Alla relationer som har skapats med det inaktiverade objekt är dock fortfarande tillgängliga.

Inaktiverade konton kan därefter återaktiveras behov uppstår.

Inaktivera ett konto eller en kontaktperson

  1. Gå till Konton eller Kontakter. Hur kommer jag dit?

  2. Markera det aktiva kontot eller kontakten som du vill inaktivera, klicka eller knacka på Inaktivera, och bekräfta sedan.

Aktivera ett konto eller en kontaktperson

  1. Gå till Konton eller Kontakter. Hur kommer jag dit?

  2. Om du vill visa ett inaktiverat konto eller en inaktiverad kontakt i listan Systemvyer väljer du Inaktiva konton eller Inaktiva kontaktpersoner i listan Vy.

  3. Markera det inaktiva kontot eller kontakten som du vill aktivera, klicka eller knacka på Aktivera, och bekräfta sedan.

Se även

Importera kontakter
Arbeta med konton och kontakter Importera konton, leads eller andra data