Slå samman dubblerade poster för konton, kontakter eller leads

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Dubblettposter kan krypa in i dina data när du eller någon annan anger data manuellt eller importerar mycket data samtidigt. Med Dynamics 365 kan du hantera potentiella dubbletter genom att tillhandahålla dubblettidentifiering för konton, kontakter och leads. Administratören kan konfigurera regler för dubblettidentifiering för andra situationer.

Anta till exempel att du anger en kontaktpost, Jim Glynn, tillsammans med ett mobiltelefonnummer. Regeln för dubblettidentifiering upptäcker då att du redan har en liknande post och den här dialogrutan visas.

Dubblett av kontaktpost upptäcktes i Dynamics 365

Du är inte säker på om det är en ny post (en som råkar ha samma namn som en befintlig kontakt) eller en dubblett så du klickar på Spara.

Sedan går du till listan Mina aktiva kontakter där du kan se att du har två poster med samma namn. När du har granskat posterna bestämmer du att de är dubbletter som måste kopplas ihop.

Dubbla kontakter i listan Mina aktiva kontakter i Dynamics 365

Dynamics 365 innehåller dubblettidentifieringsregler för konton, kontaktpersoner och leads. Dessa regler aktiveras automatiskt, så du inte behöver göra någonting för att konfigurera dubblettidentifiering för dessa posttyper.

Anteckning

Om det är tillgängligt i systemet kan du eventuellt också kontrollera om det finns dubbletter av andra posttyper, förutom kontakter, konton och leads. Kontrollera med systemadministratören. Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson

Koppla ihop dubblettposter

 1. Välj dubblettposterna och klicka på Koppla.

  Hantera postknappen i Dynamics 365

 2. I dialogrutan Koppla poster väljer du huvudposten (den som du vill behålla) och sedan de fält i den nya posten som du vill koppla till huvudposten. Data i dessa fält kan åsidosätta befintliga data i huvudposten. Klicka på OK.

  Dialogruta för att sammanfoga poster i Dynamics 365

Anteckning

Det finns tre situationer då dubbletter kan hittas:

 • När en post skapas eller uppdateras.

  • När du använder Dynamics 365 för Outlook och går från offline till online.
  • När du importerar data med hjälp av guiden Importera data.

  Det går inte att identifiera dubbletter när du kopplar ihop poster, konverterar ett lead, sparar en aktivitet som slutförd eller ändrar på postens status (till exempel aktiverar eller återaktiverar en post).

För systemadministratörer

Om du är systemadministratör och ansvarar för konfigurering och hantering av dubblettidentifiering hittar du information i följande avsnitt:

Se även

Importera konton, leads eller andra data