Rapporter för kundtjänstinsikter

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Dynamics 365 innehåller många systemrapporter som du kan använda för att få insyn i hur din verksamhet fungerar. Du kan använda dessa rapporter som de är eller anpassa dem efter dina behov. Mer information om anpassade rapporter finns i Anpassa och ordna rapporter. Följande ger insyn i dina kundtjänståtgärder:

Beskrivning Mer information
Typer av öppna och stängda ärenden Rapporten Ärendesammanfattningstabell
Fall utan senaste aktivitet Rapporten Ej underhållna ärenden
Belopp och längd för tjänsteaktiviteter Rapporten Volym på tjänsteaktivitet
Aktivitetsmönster Rapporten Aktiviteter
Mest genomsökta kunskapsbasartiklarna Rapporten Främsta kunskapsbasartiklarna

Rapporten Ärendesammanfattningstabell

Sänk antalet supportsamtal och förbättra din produkt eller tjänst.
Den här rapporten spårar serviceärenden och berättar varför kunderna kontaktar support.

Till exempel om ditt företag säljer mobiltelefoner och du får reda på den större delen av
supportsamtalen beror på ett felaktigt telefonbatterier kan du nu ge denna information
till teamet som gör telefonbatterier så att de kan åtgärda problemet.
Detta kommer att förbättra produkten och minska mängden supportsamtal.

Rapporten visas en lista med ärenden som du kan gruppera efter
ägare, kund, statusorsak, produkt, prioritet, ämne, ursprung, ärendetyp, nöjdhet, servicenivå eller allvarlighet.

Rapporten Ärendesammanfattningstabell i Dynamics 365

Rapporten Ej underhållna ärenden

Förbättra serviceteamets KPI:er och få dina ärenden stängda. Identifiera och vidta snabba åtgärder för ärenden som inte har uppdaterats nyligen. Rapporten visar också namnet på den handläggare som tilldelats ärendet – använd den informationen till uppföljning med ditt team och börja lösa dessa fall.

När du kör rapporten kan du välja det antal dagar som dessa ärenden inte ska ha uppdaterats på. Rapporten visar en lista över öppna ärenden som har inga ändringar i aktiviteter, inklusive schemalagda aktiviteter och anteckningar.

Rapporten försummade ärenden i Dynamics 365

Rapporten Volym på tjänsteaktivitet

Använd den här rapporten om du vill granska mönster för tjänsteaktivitetsvolym.

I rapporten visas längden på eller antalet tjänsteaktiviteter grupperade efter tjänster, resurser, tidsperioder och andra kriterier.

Rapporten Främsta kunskapsbasartiklarna

Med informationen i rapporten kan du identifiera vilka problem som kunderna frågar om så att du kan lösa dessa problem och förbättra din produkt eller tjänst. När en handläggare tar emot ett supportsamtal eller e-post söker handläggaren i kunskapsbasen för att se om det finns en KB-artikel som kan besvara kundens fråga. Den här rapporten visar vilka av dessa KB-artiklar som används mest.

Du kan ändra filtret Gruppera efter för att visa kunskapsbasartiklarna grupperade efter ämnet för artikeln eller ärendet eller efter de produkter som är associerade med ärendet.

Rapport om de viktigaste kunskapsbasartiklarna i Dynamics 365

Rapporten Aktiviteter

För att ge bättre kundservice, få en snabb överblick över alla aktiviteter som är associerade med supportärenden, t.ex. telefonsamtal, uppgifter, e-postmeddelanden, avtalade tider och stängning av ärende. Använd informationen i den här rapporten för att granska informationen för varje aktivitet och identifiera mönster för att göra förbättringar i hur du kommunicerar med dina kunder.

När du kör rapporten kan du välja Visa alla om du vill få en detaljerad vy över all aktivitet. Aktiviteter kan grupperas efter ägare eller aktivitetstyp, eller per post som aktiviteten är associerad med.

Exempel på en aktivitetsrapport i Dynamics 365 Customer Engagement

Se även

Köra en rapport
Felsöka problem med data som inte visas i en rapport
Anpassa och ordna rapporter