Här hittar du dina affärsappar

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Affärsapparna är tillgängliga för användare baserat på dessas säkerhetsroller. Om din systemadministratör har skapat några nya appar, kommer de att visas för dig om din säkerhetsroll har fått tillgång till dessa program. Mer information om affärsappar i Dynamics 365 för surfplattor, se Användarhandbok för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

Öppna affärsappar från startsidan för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

Detta alternativ är bara tillgängligt för Dynamics 365 for Customer Engagement-appkunder.

 1. Logga in på Office 365 administratörscenter: https://portal.office.com.

 2. Klicka på knappen för programstart programstart i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Dynamics 365 for Customer Engagement.

  Startsidan för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar öppnas där du hittar alla Dynamics 365 for Customer Engagement-appar. Du får se samtliga publicerade appar baserat på din organisations licensalternativ samt din säkerhetsroll.

 3. Klicka på den app som du vill använda.

  När du arbetar i en app kan du växla till andra appar via app-växlaren. I det övre vänstra hörnet, klickar du på nedpilen bredvid Dynamics 365 app switcher. Klicka sedan på Mina appar och sök efter din app.

  Mer information: Navigera snabbt med startknappen för Office 365 och startsidan för Dynamics 365

Anteckning

Om du är en systemadministratör, systemanpassare eller en användare med motsvarande privilegier, syns apparna både som utkast och i publicerad form.

Öppna affärsapparna från sidan Mina appar

Detta alternativ är tillgängligt för kunder både lokalt och online.

 1. Logga in på Dynamics 365 for Customer Engagement-apparna.

 2. Öppna Inställningar > Mina appar.

  Sidan anger samtliga publicerade Customer Engagement-appar baserat på din organisations licensalternativ samt din säkerhetsroll.

  Du kan också öppna sidan Mina appar direkt genom att ange följande webbadress (URL) i webbläsaren: http://<servernamn>/<orgNamn>/appar.

  Sidan Mina Appar har två vyer: Publicerade appar och Appar som redigeras. Alla app-utkast finns tillgängliga i vyn Appar som redigeras. Alla publicerade appar finns tillgängliga i vyn Publicerade appar.

 3. I vyn Publicerade appar, klicka på den app som du vill använda.

  Anteckning

  Om du är en systemadministratör, systemanpassare eller en användare med motsvarande privilegier, syns apparna både som utkast och i publicerad form.

När du använder en app visas bara de entiteter i webbplatsöversikten och på andra platser i appen som din systemadministratör har lagt till när appen utformades.

Anteckning

 • Snabbregistreringsmenyn, Global sökning och senaste posterna i appen filtreras inte. Dessa visas och kan sökas på alla entiteter i stället för bara på de enheter som läggs till i appen.
  • När du söker med hjälp av den avancerade sökningen, söks alla enheter igenom och inte bara de entiteter som lagts till i appen.

Appar du kanske ser i appväxlaren

Beroende på vilka installationsalternativ som din administratör väljer när du ställer in Customer Engagement-appar kan du se något av följande program i appväxlaren:

Appväxlaren för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar

I följande tabell beskrivs vad varje app används för, om den är avsedd för webb eller mobil och var du får mer information.

App Beskrivning Plattform Mer information
Sales Komplett stationär optimerad app för försäljningsscenarier Webb Användarhandbok (Sales och Försäljningsnavet)
Försäljningsnav Mobiloptimerad app för försäljningsscenarier (Enhetligt gränssnitt) Webb och mobil Användarhandbok (Sales och Försäljningsnavet)
Customer Service Komplett stationär optimerad app för tjänstscenarier (innehåller inte funktioner för kunskapshantering) Webb Användarhandbok (Customer Service)
Kundtjänstnav Stationär dator (rekommenderas endast för kunskapshantering) och mobiloptimerad app (rekommenderas för ärendehantering) (Enhetligt gränssnitt) Webb och mobil Användarguide (Kundtjänstnavet)
Field Service Komplett stationär optimerad app för Field Service-scenarier Webb Användarhandbok (Field Service)
Nav för fältresurs Mobiloptimerad app för Field Service-scenarier (Enhetligt gränssnitt) Webb och mobil Användarguide (fältresursnav)
Project Service Automation Komplett stationär optimerad app för Project Service-scenarier Webb Översikt över Project Resource Automation
Hubb för projektresurs Mobiloptimerad app för Project Service-scenarier (Enhetligt gränssnitt) Webb och mobil Användarhandbok (Hubb för projektresurs)

 

Se även

Affärsappar i Dynamics 365 for Customer Engagement
Hitta i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar