Skapa eller ändra en resursgrupp (Customer Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Med resursgrupper kan du gruppera användare, anläggningar och utrustning som en del av urvalsreglerna för en service.

Viktigt

Funktionen för schemaläggning av service är inaktuell. Mer information finns i Kommande viktiga ändringar.

 1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 2. Klicka på Resursgrupper.

 3. Klicka på Nytt i verktygsfältet Åtgärder.

 4. Ange information i följande fält i formuläret Resursgrupper:

  • Namn

   Du måste ange ett namn för resursgruppen. Ingen kontroll om namnet är unikt görs automatiskt i Dynamics 365.

  • Affärsenhet

   Om du vill söka efter och välja en affärsenhet klickar eller trycker du på Slå upp-knappen Slå upp-knappen.

  • Beskrivning

   Du kan ange en detaljerad beskrivning av resursgruppen, som omfattar villkoren för vilka resurser som lagts till i den.

 5. Klicka på Spara.

  När du har sparat posten visas Resurser under Gemensamt.

 6. Klicka på Resurser och sedan på Lägg till resurser i verktygsfältet Åtgärder.

 7. Välj de användare, lokaler/utrustning, team och andra resursgrupper som ska ingå i resursgruppen i dialogrutan Sök.

  Möjligheten att lägga till andra resursgrupper i en resursgrupp gör det enklare att hantera ett stort antal resurser. Du kan till exempel lägga till resursgrupperna "erfarna tekniker" och "oerfarna tekniker" i resursgruppen "tekniker".

 8. Klicka på OK för att lägga till de valda resurserna i resursgruppen.

 9. Klicka på Spara eller på Spara och stäng.

Redigera en resursgrupp

 1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

 2. Klicka på Resursgrupper.

 3. Öppna resursgruppen som du vill redigera.

 4. I formuläret Resursgrupper, ändra informationen.

 5. Klicka på Spara eller på Spara och stäng.

Anteckning

Resursgrupper publiceras automatiskt när du sparar och stänger formuläret. Om den nya resursgruppen inte visas i listan över tillgängliga resursgrupper för en tjänst, eller om ändringarna inte visas, kan du publicera ändringen manuellt genom att klicka på Publicera på sidan Resursgrupper.

Ta bort en resurs genom att markera resursen som du vill ta bort från resursgrupp. Klicka på Fler åtgärder i verktygsfältet Åtgärder och sedan på Ta bort resurser.

Installation av en lösning eller publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du schemalägger en lösningsimport när det stör användarna som minst.