Skapa eller redigera en vy

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Du kan skapa anpassade offentliga vyer i Dynamics 365 Customer Engagement genom att redigera befintliga vyer och spara dem med ett annat namn, eller genom att skapa en ny vy.

Skapa en ny vy

 1. Som beskrivet i Åtkomst till vydefinitioner, på ett kommandofält i en listvy för entiteten enligt beskrivningen i Ny systemvy.

 2. I dialogrutan Egenskaper för vy anger du ett namn och eventuellt en beskrivning för vyn.

 3. När du stänger egenskapsdialogrutan kan du göra följande:

 4. När du är klar klickar du på Spara och stäng.

 5. Klicka på Publicera alla anpassningar.

Redigera en vy

 1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

 2. Klicka på Anpassa systemet.

 3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

 4. Klicka på vyer.

 5. Dubbelklicka på den vy du vill redigera.

 6. Klicka på Egenskaper för vy om du vill ändra vyns namn eller beskrivning.

 7. Gör följande:

 8. När du är klar klickar du på Spara och stäng.

 9. Klicka på Publicera alla anpassningar.

Skapa en ny vy baserad på en befintlig vy

Följ proceduren för att redigera en vy, men i stället för att välja Spara och stäng klickar du påSpara som och anger ett nytt namn och en beskrivning för vyn.

Se även

Skapa eller redigera vyer (översikt)