Skapa eller redigera en vy

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Du kan skapa anpassade offentliga vyer genom att redigera befintliga vyer och spara dem med ett annat namn, eller genom att skapa en ny vy.

Skapa en ny vy

 1. Som beskrivet i Åtkomst till vydefinitioner, på ett kommandofält i en listvy för entiteten enligt beskrivningen i Ny systemvy.

 2. I dialogrutan Egenskaper för vy anger du ett namn och eventuellt en beskrivning för vyn.

 3. När du stänger egenskapsdialogrutan kan du göra följande:

 4. När du är klar väljer du Spara och stäng.

 5. Välj Publicera alla anpassningar.

Redigera en vy

 1. Öppna lösningsutforskaren.

 2. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

 3. Välj Vyer.

 4. Dubbelklicka på den vy du vill redigera.

 5. Om du vill ändra Namn eller Beskrivning för vyn väljer du Visa egenskaper.

 6. Gör följande:

 7. När du är klar väljer du Spara och stäng.

 8. Välj Publicera alla anpassningar.

Skapa en ny vy baserad på en befintlig vy

Följ proceduren för att redigera en vy, men i stället för att välja Spara och stäng väljer du Spara som och anger ett nytt namn och en Beskrivning för vyn.

Se även

Skapa eller redigera vyer (översikt)