Importera tillbaka översatt entitets- och fälttext i en app

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Om du har anpassat en entitet eller textfält, till exempel fältetiketter eller värden i en listruta, kan du ge användare i din organisation som inte arbetar med grundspråksversionen av din miljö med denna anpassade text, på sitt eget språk. Det gör du genom att exportera textsträngarna för alla anpassningar så att de översätts till de språk som används i din organisation.

När översättningen är klar måste du importera de översatta textsträngarna till din miljö innan användare kan dra nytta av ändringarna.

Viktigt

  • Den fil som du importerar måste vara en komprimerad fil som innehåller filerna CrmTranslations.xml och [Content_Types].xml i roten.
  • Du kan inte att importera översatt text som är längre än 500 tecken. Om några objekt i översättningsfilen är längre än 500 tecken kan importen inte genomföras. Du kan lösa problemet genom att granska raden i den fil som orsakade problemet, minska antalet tecken och försöka importera på nytt. Observera också att när du har importerat översatt text måste du publicera anpassningar på nytt.
  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

  2. I lösningsutforskaren, i verktygsfältet Åtgärder, välj Importera.

  3. I dialogrutan Importera översatt text anger du filen som innehåller den översatta texten och klickar sedan på knappen Importera.

  4. När importen är klart, klicka på Stäng.

Anteckning

Publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du schemalägger publiceringen till en tid när det stör användarna som minst.

Webbgruppverktyg

Easy Translator är ett verktyg som XrmToolbox-communityn har utvecklats för Dynamics 365 Customer Engagement. Använd Easy Translator för att exportera och importera översättningar med relevant information.

Anteckning

Webbgruppverktyg stöds inte av Microsoft Dynamics. Om du har frågor om verktyget kontakta utgivaren. Mer information: XrmToolBox.

Se även

Exportera anpassad entitet- och fälttext för översättning