Gå till en specifik lösning

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 (online), version 9.x

Om din organisation redan har en specifik lösning som du ska arbeta i, hittar du den på det här sättet För att skapa en ny lösning, se Skapa en egen lösning.

Öppna en ohanterad lösning

  1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  2. Välj Lösningar.

  3. Dubbelklicka på den ohanterade lösning du vill arbeta med för att öppna den.

    När du arbetar i lösningen ser du komponenterna. Mer information: Lägg till lösningskomponenter

    Se även

    Lösningsöversikt