Ange hanterade egenskaper för relationer

Gäller för PowerApps och Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x
Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)-appar version 9.x

Haterade egenskaper kan endast användas när du inkluderar ett fält med en hanterad lösning och importerar det till en annan organisation. Dessa inställningar gör att lösningstillverkare får en viss kontroll över vilken nivå av anpassning de vill ge till användare som installerar deras hanterade lösning när användarna anpassar en entitetsrelation. Om du vill ange hanterade egenskaper för en relation, i lösningsutforskaren expanderar du entiteten, öppnar relationen och väljer sedan hanterade egenskaper på menyraden.

Den enda hanterade egenskapen för relationer är Kan anpassas. Denna enda inställning styr alla ändringar som kan göras i entitetsrelationen.

Se även

Skapa och redigera relationer mellan entiteter