Ange hanterade egenskaper för relationer

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Haterade egenskaper kan endast användas när du inkluderar ett fält med en hanterad lösning och importerar det till en annan organisation. Dessa inställningar gör att lösningsutvecklare får en viss kontroll över vilken nivå av anpassning de vill ge till användare som installerar deras hanterade lösning när användarna anpassar en entitetsrelation. Ställ in hanterade egenskaper för en relation genom att klicka på knappen Hanterade egenskaper på menyraden.

Den enda hanterade egenskapen för relationer är Kan anpassas. Denna enda inställning styr alla ändringar som kan göras i entitetsrelationen.