Verifiera en app med programdesignern

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Validera en app som ska söka efter tillgångsberoenden som krävs för att appen ska fungera, men som ännu inte har lagts till i appen.

Exempelvis har du lagt till en instrumentpanel för Customer Service-resultat i appen, som använder diagram som exempelvis Ärendeblandning (efter prioritet) eller Trend för ärendestängning (efter dag) som du inte har lagt till. När du validerar denna app får du en lista över alla nödvändiga resurser som saknas.

När du validerar appen, visar app-redigerarens arbetsyta information om de tillgångar som saknas.

 1. I programdesignern klickar du på Validera.

  Ett meddelandefält visas och anger om appen har fel eller varningar. I meddelandefältet visas varningar i fall som när en entitet inte har några formulär eller vyer, eller om appen inte innehåller några komponenter. Ett felmeddelande kan visas om en webbplatsöversikt inte har konfigurerats för appen. Du kan publicera en app utan att adressera varningar, men du måste åtgärda alla fel innan du kan publicera appen.

  Meddelandefält som visar varningar i appen

  Programdesignern visar också en varningssymbol med det antal beroenden på respektive artefakts- eller tillgångspanel som saknar en erforderlig tillgång.

  Varning om saknad komponent i panelen för programdesigner

 2. För att lägga till erforderliga tillgångar, klicka på fliken Krävs på höger sida på arbetsytan. Fliken Krävs visas när det minst en nödvändig tillgång saknas i appen.

  På fliken visas en lista över erforderliga komponenter.

  Erforderlig flik som visar en lista över komponenter som saknas i appen

 3. Markera de tillgångar som du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till beroenden. När du lägger till en obligatorisk tillgång minskar antalet på den panel som du har lagt till tillgången i.

  Anteckning

  Om exempelvis en gemensam tillgång krävs mellan olika appkomponenter—t.ex. ett formulär krävs för en instrumentpanel och en entitet—och du lägger till den tillgången endast en gång via beroendeträdet i instrumentpanelen, så kommer beroendekvoten att minska bara i panelen i instrumentpanelen, men inte i entitetspanelen. Beroendet kommer emellertid att lösas för båda.

  Välj Hämta senaste beroenden knappen Hämta senaste beroenden i programdesigner eller klicka på verifiera igen för att få den senaste uppsättningen beroenden. Dessa knappar visas endast när du har sparat din app.

  Välj Dölj beroenden om du inte vill lägga till de föreslagna nödvändiga komponenterna. Alla olösta varningar visas igen när du öppnar appen i programdesignern och klickar på Verifiera eller klickar på knappen Hämta senaste beroenden knappen Hämta senaste beroenden i programdesigner.

  Anteckning

  Om du döljer beroenden nu och senare vill exportera appen, visas alla dessa beroenden igen.

Se även

Lägg till eller redigera appkomponenter
Publicera en app