Connected Field Service - Översikt

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Connected Field Service tillåter organisationen att ändra hur de tillhandahåller service från en kostsam reparationsmodell till en proaktiv och förebyggande servicemodell genom en kombination av IoT-diagostik, schemaläggning, underhåll av tillgångar och lager på samma plattform.

Viktiga fördelar med Connected Field Service:

  • Minska driftavbrott genom att ansluta till IoT-enheter för att diagnostisera problem innan kunder är medvetna om ett problem
  • Hanterar problem snabbare genom att fjärrövervaka enheter och hålla kunder informerade.
  • Enhetstelemetri och serviceunderhållsdata som hjälper dig fatta intelligenta beslut om att skicka tekniker med rätt kunskaper, tillgänglighet och närhet till jobbet

Det finns två tjänster som du kan använda för att ansluta IoT-aktiverade enheter i Field Service-lösningen:

Nedan visas skillnaderna mellan två erbjudanden.

Connected Field Service för Azure IoT Central

Connected Field Service för IoT Central har en direkt integration med Dynamics 365 for Field Service med Microsoft Azure IoT Central, en fullt hanterad lösning för IoT SaaS-lösning (software-as-a-service).

Microsoft Azure IoT Central låter utvecklare konfigurera regler och åtgärder. Baserat på dessa åtgärder skapas IoT-aviseringar i Connected Field Service. Dessutom kan informationen baserad på serviceaktiviteter i Connected Field Service skickas tillbaka till IoT Central. Detta görs med hjälp av Microsoft Flow, ett SaaS-erbjudande för att automatisera arbetsflöden genom olika program och tjänster.

Diagram som visar relationerna mellan Azure IoT Central Microsoft Flow och Field Service

Den fullständiga integrationsprocessen nedan kan enkelt implementeras utifrån en ren konfigurationsupplevelse:

  • IoT Central kan skicka information om enhetsavvikelser till Connected Field Service (som en IoT-avisering) för diagnostik
  • Connected Field Service kan skapa ärenden eller arbetsorder som aktiveras från enhetsavvikelser
  • Connected Field Service kan schemalägga tekniker för inspektion för att undvika driftsavbrott.
  • IoT Central-enhetens instrumentpanelen kan uppdateras med önskad service- och planeringsinformation

Azure IoT Central kräver ingen omfattande molnutveckling eller kodningskunskaper för att få en IoT-lösning att komma igång.

Med Microsoft Flow-mallar kan användare ansluta sina konton, dra nytta av våra fördefinierade mallar och anpassa sina egna flöden i ett enkel visuell designer utan att behöva koda.

Läs mer i självstudien om Connected Field Service för IoT Central för att komma igång.

Connected Field Service för Azure IoT-navet

Connected Field Service för Azure IoT-navet är en tilläggslösning som ger Azure IoT PaaS-erbjudande (platform-as-a-service) till Dynamics 365 for Field Service. Med detta erbjudande kan du köra en installationsapplikation för att sammanföra alla Azure IoT-tjänster och Dynamics-pussel.

Alla Azure IoT-tjänster som körs i din egna Azure-molnprenumeration. Dessutom ger vi en företagsklar mall som du kan anpassa för varje Azure IoT-tjänst.

Sekretessinformation för Connected Field Service

Om du installerarConnected Field Service for Dynamics 365 när du anger din Azure-prenumerationsinformation distribueras de Azure-resurser som behövs (anges nedan) och din Dynamics 365 (online)-instans skickar data (som kommandon och registreringar) till Azure för att aktivera IoT-anpassade scenarier som registrerar enheter och sedan skicka och ta emot kommandon till de registrerade enheterna. En administratör kan avinstallera Connected Field Service för att ta bort funktionen och sedan navigera till Azure-portalen för att hantera relaterade Azure-tjänster som inte längre behövs.

Azure-komponenter och -tjänster som berör funktionen Connected Field Service beskrivs i de följande avsnitten.

Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

Service Bus-kö

Detta tillhandahåller en kö för både inkommande och utgående meddelanden (kommandon) som flödar mellan Dynamics 365 och Azure. När en IoT-avisering skickas till Dynamics 365, eller ett kommando skickas från Dynamics 365 till IoT Hub, placeras den i kö här.

Logiska appar

Detta tillhandahåller en Orchestration-tjänst som använder en Dynamics 365-koppling och en kökoppling. Dynamics 365-kopplingar används för att skapa entiteter som är specifika för Dynamics 365och kökopplingar som används för att avsöka kön.

Stream Analytics

Detta tillhandahåller en fullständigt hanterad händelsebearbetningsmotor i realtid som gör det enklare att få fram insikter från data. Stream Analytics gör det enkelt att konfigurera analysberäkningar i realtid för dataströmmar från enheter, sensorer, webbplatser, sociala medier, program, infrastruktursystem och mycket mer. Den fungerar som en tratt för att skicka selektiva IoT-aviseringar till Dynamics 365.

IoT Hub

Connected Field Services använder IoT Hub för att hantera tillstånd för registrerade enheter och tillgångar. IoT Hub skickar också kommandon och aviseringar till anslutna enheter, och spårar meddelandeleveransen med bekräftelsekvitton. Enhetsmeddelanden skickas på ett sätt som även är anpassat efter enheter som ansluts gång på gång.

Simulator

Detta är en testwebbapp som emulerar enheten som skickar kommandon från IoT Hub.

Azure SQL Database

Connected Field Service använder SQL Azure för att lagra pulsslagsmeddelanden för senare användning i PowerBI för att visa status för enheter i Dynamics 365.

Azure Blob Storage

Frågor som Stream Analytics ska använda lagras i Azure Blob Storage.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Installera Dynamics 365 for Field Service
Konfigurera standardinställningar
Visa användarkonton och säkerhetsroller
Användarhandbok för Field Service