Använd Connected Field Service för att fjärrövervaka och serva utrustning hos kund (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Använd Connected Field Service for Dynamics 365 för att övervaka anslutna enheter och alltid veta att kundens utrustning fungerar korrekt. Om utrustningen inte fungerar, kommer du att meddelas så att du kan felsöka problemet via distans eller skicka en tekniker för att åtgärda.

Connected Field Service for Dynamics 365 hjälper tjänsteföretag att flytta från en kostsam reparationsmodell till en mer proaktiv servicemodell genom att kombinera övervakning och förebyggande underhåll med Sakernas Internet (Internet of things, IoT).

Viktiga fördelar med Connected Field Service:

 • Minskar driftstoppen med förebyggande varningar från anslutna enheter.

 • Hanterar problem snabbare genom att fjärrövervaka enheter och hålla kunder informerade.

 • Sänk dina underhållskostnader genom att skicka en tekniker med rätt kunskaper, tillgänglighet och placering för att göra jobbet.

Anteckning

Den här funktionen introducerades i CRM Online 2016-uppdateringen och CRM 2016 (lokal) då under namnet navet för interaktiva tjänster.Från och med december 2017 kallas navet för interaktiva tjänster för Kundtjänstnav.Vill du skaffa den här funktionen? Kontakta din CRM-administratör eller supportperson.

Mer information finns i Video-knappenVideo: använda Connected Field Service för att övervaka och serva kundutrustning på distan (2:59)

Förutsättningar

Se till att göra följande innan du installerar Connected Field Service for Dynamics 365:

 • Dynamics 365 for Field Service-lösning. Mer information: Installera Dynamics for 365 Field Service

 • Autentiseringsuppgifter för global O365-administratör eller Dynamics 365-administratör.

 • En IoT-administratörsroll i IoT-lösningen (för att komma åt IoT-enheter och IoT-funktioner), plus en annan roll, exempelvis Field Service-avsändare (för att få åtkomst till Dynamics 365).

 • En aktiv prenumeration på Azure. Mer information: Vad är Azure?

 • Microsoft Power BI PRO och exempelrapportmallen. Mer information: Hämta Power BI-rapportmallen för Connected Field Service

Installera Connected Field Service

Installera lösningen Connected Field Service från din administrationsportal för Office 365. Lösningen innehåller en liten termostatsimulator-app som du kan använda för att skicka testaviseringar till anslutna enheter som har registrerats i Field Service.

Utvecklare kan också använda simulatorn som en exempelmall för att ytterligare anpassa appen. Mer information: Utvecklarhandbok för Connected Field Service

 1. Logga in på https://portal.office.com med dina autentiseringsuppgifter som global administratör eller Dynamics 365-systemadministratör.

 2. Klicka på Administrationscenter > Dynamics 365

 3. Klicka på fliken Program och välj sedan Connected Field Service.

 4. Klicka på Hantera.

 5. Läs igenom och godkänn Servicevillkoren.

 6. I dialogrutan Installing Azure Required Assets anger du ditt Azure-konto innan du klickar på Logga in användare och följer instruktionerna för inloggningsprocessen.

 7. I dialogrutan Välja Azure-prenumeration väljer du den Azure-prenumeration som du vill skapa resurser under och klickar sedan på Nästa.

 8. I dialogrutan Välj en resursgrupp skapar du en ny resursgrupp eller använder en befintlig resursgrupp.

 9. Valfritt steg för Power BI. Om du vill installera den Azure SQL-databas som används för Power BI, kontrollera då rutan Aktivera integrering för Power BI och ange sedan användarnamn och lösenord för Azure SQL-databasen.

  Anteckning

  För Power BI behöver du även hämta en PBIX (stationär PowerBI-fil) om du vill publicera rapporter.

 10. Klicka på Distribuera.

  När du har installerat alla nödvändiga Azure-resurser klickar du på Auktorisera för att konfigurera API för Dynamics 365-anslutningen. När du konfigurerar din anslutnings-API måste du ange ditt prenumerationskonto för Dynamics 365.

Anteckning

Innan du klickar på knappen Auktorisera, se till att alla nödvändiga Azure-resurser har distribuerats och att övergripande distributionsstatus är "Lyckades".

Ställ in exempelsimulatorn (valfritt)

Logga in på din Azure-prenumeration och klicka sedan på resurstypen App Service under den nya resursgruppen, om du vill hitta simulatorns webbadress. Du ser att webbadressen finns i det övre högra hörnet. Kopiera webbadressen och följ stegen nedan:

 1. Klistra in webbadressen i adressfältet i din webbläsare för att ladda sidan.

 2. När simulatorsidan öppnas klickar du på Konfiguration.

 3. Ange värdnamnet och nyckeln för IoT-hubben. Denna information finns i din Azure-portal.

 4. Välj IoT-hubben i -resursgruppen.

 5. Till vänster under Allmänt klickar du på Principer för delad åtkomst för att hämta värdnamn och primärnyckel.

 6. Kontrollera att Anslutningsstatus markeras som Ansluten och stäng sedan dialogrutan.

  Nu kan du skicka ett testkommando med hjälp av exempelsimulatorn. Du kan till exempel klicka på temperaturen och öka den till över 70 grader.

Registrera enheter som du vill övervaka i Dynamics 365

Om du vill övervaka en enhet måste du skapa och registrera en tillgång.

 1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Kundtillgångar.

 2. Klicka på Nytt i kommandofältet.

 3. Fyll i informationen med hjälp av hjälpbeskrivningarna.

 4. Attribut för ansluten enhet: För att registrera enheten med IoT-hubben, se till att du anger ett Enhets-ID.

 5. När du är klar klickar du på SPARA, så skapas en post.

 6. Klicka på REGISTRERA ENHETER i kommandofältet.

 7. Klicka på OK i registreringsrutan som visas.

 8. När enheten har registrerats visas den som en registrerad tillgång. Om du vill kontrollera registreringen klickar du på Field Service > Registrerad tillgång.

Ställ in ett Power BI-diagram (valfritt)

Ställ in Power BI-kontona och öppna exempelrapporten .pbix.

 1. Gå till https://powerbi.microsoft.com och skapa ett gratis Power BI-konto.

 2. Installer Power BI Desktop.

 3. Logga in på Power BI Desktop med dina Power BI-autentiseringsuppgifter (vi rekommenderar att denna användare är densamma som Dynamics 365-användaren).

 4. Hämta och öppna Power BI-exempelmallen.

  Power BI-rapporten öppnas med fel eftersom den skapades med en SQL-exempeldatabas och en exempelanvändare. Uppdatera frågan med din SQL-databas och användare, och publicera sedan rapporten till Power BI.

Uppdatera frågan till att peka på din SQL-databas

 1. Klicka på Redigera frågor.

 2. Klicka på Avancerad redigerare.

 3. Ersätt SQL-källdatabasen med den databas som tillhandahålls i din Azure-resursgrupp.

 4. Klicka på Stäng och Använd.

  Du hittar namnet på SQL-servern i SQL-databasen i Azure-portalen.

 5. Lägg till IP-adressen i SQL-serverbrandväggen om du vill att Power BI Desktop ska kunna ansluta till SQL-servern.

 6. Kopiera IP-adressen när du ser det här meddelandet.

  Microsoft SQL-meddelande

 7. Gå till Azure-portalen, öppna SQL-servern och lägg till din IP-adress i brandväggen.

Publicera till ditt Power BI-konto

 1. Spara ändringarna och publicera.

 2. När du publicerar tillhandahåller Power BI Desktop en länk och ett meddelande där du uppmanas att öppna rapporten och ange dina autentiseringsuppgifter.

 3. När rapporten är öppen visas meddelanden för att redigera dina autentiseringsuppgifter.

 4. Ange användarnamn och lösenord för SQL-serveradministratör, så att Power BI att komma åt databasen.

 5. Öppna rapporten i Power BI-marginallisten och fäst dessa paneler på en instrumentpanel. Du kan skapa en instrumentpanel eller fästa på en befintlig.

 6. Spara instrumentpanelen och dela den sedan med användare som har behörighet att visa instrumentpanelen och panelerna.

  • I det övre högra hörnet av instrumentpanelen klickar du på Dela, anger användarens e-postadress och klickar på knappen Dela.

Fäst panelen i Dynamics 365

 1. Öppna formuläret för enhet, varning eller tillgång.

  Viktigt

  Den enhet som är relaterad till ett öppet formulär måste ha ett enhets-ID och vara registrerad ‒ i annat fall döljs avsnittet om PowerBI.

 2. Första gången måste du ange den panel som du vill fästa. Därefter laddas panelen när du öppnar sidan.

  1. Klicka på knappen Lägg till.

  2. Ett konfigurationsfönster visas. Logga in om du blir ombedd att göra det.

  3. Välj din instrumentpanel och din panel.

   En förhandsgranskning av panelen laddas. Om du emellertid inte har kört simulatorn för enheten kommer inga data att finnas, precis som visas här.

 3. Spara panelen.

 4. Konfigurationsfönstret stängs och avsnittet Power BI laddas igen med den fästa panelen.

 5. Panelen är filtrerad mot enhets-ID för den aktuella entiteten.

 6. Nästa gång du laddar ett formulär för enhet, varning eller tillgång, laddar avsnittet Power BI panelen automatiskt, filtrerat mot den aktuella entitetens enhets-ID (om det finns en enhets-ID och enheten har registrerats).

Lägg till enheter till en tillgång

Om du har en enhet med flera delar som du vill övervaka kan du, istället för att skapa separata tillgångsposter för varje del, skapa en post för en enda tillgång och lägga till delar till den.

 1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Registrerade tillgångar.

 2. I listan över befintliga tillgångar öppnar du den tillgångspost som du vill lägga till delar i.

 3. För att lägga till delar: I avsnittet Anslutna enheter klickar du på knappen Se poster associerade till denna vy.

 4. Klicka på Anslut och klicka sedan på Till en annan eller Till mig.

 5. Använd knappbeskrivningarna för att fylla i återstående information och klicka sedan på Spara.

Registrera flera befintliga tillgångar

 1. Om du vill registrera flera resurser samtidigt, klickar du på Field Service > Kundtillgångar.

 2. I listan över tillgångar markerar du den tillgång som du vill registrera.

 3. Klicka på REGISTRERA ENHETERi kommandofältet.

 4. Klicka på OK i registreringsdialogrutan som visas.

 5. När enheten har registrerats visas den som en registrerad tillgång. Om du vill kontrollera registreringen klickar du på Field Service > Registrerad tillgång.

Registrera en tillgång i den mobila appen

Innan du kan registrera tillgångar på mobilappen måste du först installera den. Mer information: Användarhandbok för appen Field Service Mobile

 1. Öppna mobilappen på din mobila enhet.

 2. Tryck på Kundtillgångar, och tryck sedan på knappen Lägg till.

 3. Ange tillgångsinformationen och tryck sedan på Registrera enhet.

Anteckning

Du kan inte associera en tillgång med en enhet via mobilappen.

Registreringsfel

När en enhet inte registreras visas ett felmeddelande i fältet Registreringsstatus för tillgångsposten. För tillgångar med flera enheter visar enhetsstatusen felmeddelandet för varje enhet.

Det här felet kan uppstå om Dynamics 365 inte är anslutet till Azure, eller om Azure är offline.

Visa registreringshistoriken för en enhet

 1. I huvudmenyn klickar du på Sakernas internet > Registrerade enheter.

 2. Klicka på en post för en IoT-enhet för att öppna den.

 3. I fältet Kategori använder du sökknappen för att hitta och lägga till enheten till en kategori.

Kategorisera enheter

Du kan också hantera enheter genom att kategorisera dem. Du kan till exempel kategorisera enheter efter de kommandon som de stöder, efter enhetstyp, eller efter enheter som går sönder oftare.

Skapa en ny kategori för IoT-enhet

 1. I huvudmenyn klickar du på Sakernas internet > Enhetskategorier.

 2. Klicka på Nytt i kommandofältet.

 3. Ange ett Namn för enhetskategorin.

 4. Fyll i informationen med hjälp av hjälpbeskrivningarna.

 5. När du är klar klickar du på Spara.

 6. Öppna den post för IoT-enhetskategori som du har skapat.

 7. I avsnittet för Enheter klickar du på Lägg till post för IoT-enhet innan du lägger till en enhet i kategorin.

Lägg till enheter till en befintlig kategori

 1. I huvudmenyn klickar du på Sakernas internet > Registrerade enheter.

 2. Klicka på en post för en IoT-enhet för att öppna den.

 3. I fältet Kategori använder du sökknappen för att hitta och lägga till enheten till kategorin.

Visa enhetsavläsningar

När en enhet är registrerad kan du öppna posten om du vill visa de värden som skickats av enheten. Om du exempelvis övervakar en termostat kommer din avläsning att visa termostattemperaturen.

Du kan visa de senaste 20 avläsningarna som standard. Du kan ändra standardinställningen i Power BI-rapporten med hjälp av Power BI Desktop.

 1. Om du vill visa en enhetsavläsning från huvudmenyn, klicka på Field Service > Kundtillgång.

 2. Välj en tillgång förteckningen över tillgångar, och öppna posten.

 3. Se avsnittet Anslut enhetsavläsningar för att visa enhetsavläsningarna.

Skicka kommandon från en fjärrdator till en registrerad enhet

När en enhet inte fungerar korrekt, får systemet en varning. Du kan skicka ett kommando genom att välja en registrerad enhet eller använda en befintlig IoT-varning för att felsöka problemet från en annan dator.

Anteckning

När du får flera meddelanden från samma enhet visas aviseringarna i hierarkisk ordning. Du kan ändra grupperingen genom att ändra arbetsflödet för IoT - överordnade IoT-aviseringar.

Skicka kommandon från en registrerad tillgång

 1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Registrerade tillgångar.

 2. Välj en registrerad tillgång eller en enhet från listan över tillgångar.

 3. I kommandofältet klickar du på SKAPA KOMMANDO.

 4. Ange ett Namn för kommandot.

 5. I rutan MEDDELANDE ATT SKICKA kopierar och klistrar du in ett av dessa kommandon som stöds. {"CommandName":"Reset Thermostat","Parameters":{}} {"CommandName":"Notification","Parameters":{"Message":"Technician has been dispatched"}} {"CommandName":"Set Values","Parameters":{"Reading":{"Temperature":"30","Humidity":"30"}}}

  Anteckning

  Innan du skickar ett kommando, se till att inga blanksteg eller extra tecken förekommer i kommandot.

 6. I kommandofältet klickar du på SKICKA & STÄNG för att skicka kommandot.

Svara på en avisering

 1. Gå till Field Service > IoT-aviseringar.

 2. Välj en befintlig aviseringspost för IoT.

 3. I kommandofältet klickar du på SKAPA KOMMANDO.

 4. Ange ett Namn för kommandot.

 5. I rutan MEDDELANDE ATT SKICKA ovan kopierar och klistrar du in ett av ovanstående kommandon som stöds.

 6. I kommandofältet klickar du på SKICKA & STÄNG för att skicka kommandot.

Visa historik över kommandon som skickats till en enhet

 1. På huvudmenyn klickar du på Field Service > Kundtillgångar.

 2. Välj en tillgång i listan.

 3. Rulla ned till avsnittet Kommando om du vill visa historiken.

Skapa affärsprocessflöden som automatiskt hanterar inkommande IoT-aviseringar

När du får en avisering från en enhet, kan ditt serviceteam manuellt övervaka de aviseringar och felsöka problemet på distans. Om problemet inte löses genom att skicka ett fjärrkommando, kan servicerepresentanten skapa ett ärende eller en arbetsorder och skicka en fälttekniker. Medföljande handböcker för affärsprocessflöden guidar dig genom processen för att svara manuellt på IoT-aviseringar. Mer information: Skapa ett affärsprocessflöde

Lista över förvalda IoT-åtgärder:

 • IoT - överordnade IoT-aviseringar (åtgärd)

 • IoT - Registrera kundentitet (åtgärd)

 • IoT - Registrera enhet (åtgärd)

 • IoT - Debounce för IoT-aviseringar (åtgärd)

 • JSON-baserat fältvärde - Hämta nummer (åtgärd)

 • JSON-baserat fältvärde - Hämta sträng (åtgärd)

 • JSON-baserat fältvärde - Hämta boolesk (åtgärd)

Visa instrumentpanelen för IoT

Standardinstrumentpanel för IoT innehåller data om registrerade enheter och aviseringar. Mer information: Skapa eller anpassa instrumentpaneler

 1. I huvudmenyn klickar du på Field Service eller på Sakernas internet.

 2. Klicka på Instrumentpanel.

  • I det första diagrammet visas aviseringar som du kan sortera genom att klicka på IoT-menyn Aviseringar efter.

  • I det andra diagrammet visas aviseringar efter tid.

  • Den tredje diagrammet visar aviseringar och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet.

Sekretesspolicy

Om du installerarConnected Field Service for Dynamics 365 när du anger din Azure-prenumerationsinformation distribueras de Azure-resurser som behövs (anges nedan) och din Dynamics 365 (online)-instans skickar data (som kommandon och registreringar) till Azure för att aktivera IoT-anpassade scenarier som registrerar enheter och sedan skicka och ta emot kommandon till de registrerade enheterna. En administratör kan avinstallera Connected Field Service för att ta bort funktionen och sedan navigera till Azure-portalen för att hantera relaterade Azure-tjänster som inte längre behövs.

Azure-komponenter och -tjänster som berör funktionen Connected Field Service beskrivs i de följande avsnitten.

Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

Service Bus-kö

Detta tillhandahåller en kö för både inkommande och utgående meddelanden (kommandon) som flödar mellan Dynamics 365 och Azure. När en IoT-avisering skickas till Dynamics 365, eller ett kommando skickas från Dynamics 365 till IoT Hub, placeras den i kö här.

Logiska appar

Detta tillhandahåller en Orchestration-tjänst som använder en Dynamics 365-koppling och en kökoppling. Dynamics 365-kopplingar används för att skapa entiteter som är specifika för Dynamics 365och kökopplingar som används för att avsöka kön.

Stream Analytics

Detta tillhandahåller en fullständigt hanterad händelsebearbetningsmotor i realtid som gör det enklare att få fram insikter från data. Stream Analytics gör det enkelt att konfigurera analysberäkningar i realtid för dataströmmar från enheter, sensorer, webbplatser, sociala medier, program, infrastruktursystem och mycket mer. Den fungerar som en tratt för att skicka selektiva IoT-aviseringar till Dynamics 365.

IoT Hub

Connected Field Services använder IoT Hub för att hantera tillstånd för registrerade enheter och tillgångar. IoT Hub skickar också kommandon och aviseringar till anslutna enheter, och spårar meddelandeleveransen med bekräftelsekvitton. Enhetsmeddelanden skickas på ett sätt som även är anpassat efter enheter som ansluts gång på gång.

Simulator

Detta är en testwebbapp som emulerar enheten som skickar kommandon från IoT Hub.

Azure SQL Database

Connected Field Service använder SQL Azure för att lagra pulsslagsmeddelanden för senare användning i PowerBI för att visa status för enheter i Dynamics 365.

Azure Blob Storage

Frågor som Stream Analytics ska använda lagras i Azure Blob Storage.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Installera Dynamics 365 for Field Service
Konfigurera standardinställningar
Visa användarkonton och säkerhetsroller
Användarhandbok för Field Service