Ställ in skattekoder (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Ställa in momskoder i Dynamics 365 for Field Service och ange hur mycket skatt som kommer att användas för dina produkter, avtal och tjänster.

Varje momskod kan innehålla flera underordnade momskoder, och i så fall ska momssatsen fastställas av den totala momsen för alla underordnade.

Om det finns ett område med mer än en typ av skatt, till exempel statlig och delstatlig skatt, använder du alternativet Momsgrupp för att kombinera flera momskoder i en grupp.

Till exempel om Kalifornien har en statlig och delstatlig skatt, kanske du har en momsgrupp som kallas "Californien, delstaten Alameda". Momsgruppen har två momskoder: en för allmänna Kaliforniens statliga moms och en för delstaten Alamedas lokala moms.

 1. På huvudmenyn klickar du på Field Services > Administration och väljer sedan Momskoder.

 2. På skärmen Aktiva momskoder klickar du på +Ny i det övre vänstra hörnet.

 3. Använd knappbeskrivningar för att fylla i din information och klicka på Spara.

 4. Om Fungera som momsgrupp anges till Ja, gör du så här:

  1. Gå till avsnittet Momskoddetaljer och klicka på +Lägg till uppgiftspost för momskod.

  2. Ange Momskod.

  3. Om myndigheten debiterar moms över den lokala momsen, anger du Moms på moms till Ja.

   T.ex. Kanadas regering debiterar regional moms (PST) och moms på varor och tjänster (GST). I det här fallet behöver du ange moms på moms.

   Om den totala arbetsordern är 100 kronor beräknas den första momskoden i gruppen på dessa 100 kronor. Om momskoden är 5 % är summan nu 105 kronor. Om den andra koden i momsgruppen är 10 % och den är markerad som moms på moms beräknas 10 % på 105 kr istället för 100 kr vilket ger den totala summan 110 kr. Men om den andra koden inte flaggas som en moms på moms, beräknas 10 % på det initiala arbetsorderbeloppet på 100 kr.

  4. I fältet Radorder anger du ordningen för hur systemet ska beräkna flera momskoder.

  5. Spara Spara.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Skapa kundavtal
Konfigurera avtalets understatusar
Ställ in betalningsvillkor
Användarhandbok