Autentisera Facebook-appen

Dynamics 365-portaler klarar värdskap för Facebook-appar i samband med en Facebook-sidflik. Det kan du göra genom att använda funktioner som Logga in med Facebook och ASP.Net MVC-visningslägen.

Förutsättningar

Starta genom att ställa in en standardportal.

Konfigurera IIS

På samma webbplats som används som värd för standardportalen används också som värd för en portal för Facebook-app. Webbplatsen måste vara konfigurerad för att svara på Facebook-specifika webbplatsbindningar förutom de befintliga bindningar. Specifika platsbindningar bör innehålla ett värdnamnvärde som skiljer det från en portal för Facebook-app. T.ex. en standardportal med värdtjänst från domänen contoso.com kan ange domänen facebook-contoso.com för att vara värd för Facebook-appen.

Typ Värdnamn Port Anteckning
http contoso.com 80 Standardportalen.
http facebook-contoso.com 80 Portalen för Facebook-appen.
https facebook-contoso.com 443 Den säkra portalen för Facebook-appen.

Konfigurera visningsläge

Funktionen MVC-visningsläge låter Facebook-appen att presentera ett anpassat användargränssnitt. Facebook-visningsläget aktiveras genom att lägga till följande inställning för webbplatsen.

Webbplatsinställningsnamn Värde (exempel - ersätt med din sida på sidflik-URL:en) Obs!
DisplayModes/Facebook/HostName facebook-contoso.com, facebook-* Värdnamnet på portalen för Facebook-appen. Accepterar jokertecken.

Testa webbplatsen bindningar

Visa portalen genom alla bindningar för webbplatsen i en webbläsare för att se till att bindningarna fungerar korrekt. Kontrollera att Facebook-platsbindningar återger en anpassad vy som skiljer sig från andra bindningar

Ställ in Facebook-appen

  1. Gå till webbplatsen Facebook-utvecklare och logga in via ett Facebook-konto. Under listrutan Mina appar, välj Lägg till en ny app och välj sedan Hoppa över och skapa App-ID.
  2. I den resulterande dialogrutan Skapa ett nytt App-ID anger du ett giltigt Visningsnamn,Namnområde samt Välj en kategori (till exempel appar för sidor) eftersom detta kommer att krävas för att publicera en app för allmänheten. Namnrymden kan vara tom. Välj Skapa app. Skicka även Säkerhetskontroll (captcha).
  3. Efter landning på instrumentpanelen, gå till området Inställningar i den vänstra kolumnnavigeringen.
  4. Slutför det Grundläggande formuläret genom att ange fälten som visas i följande exempel:

    • Visningsnamn: Kontakt-e-post

      Contoso-portal: administrator@contoso.com

    • Visningsnamn: Appdomäner

      Contoso-portal: portal.contoso.comfacebook-portal.contoso.com

    Anteckning

    Om domänvärden inte kan anges, lämna fältet tomt för tillfället och slutför nästa steg för att ange en webbplats-URL, och gå sedan tillbaka till det här fältet.

  5. Välj + Lägg till plattform och välj sedan Webbplats från dialogrutan Välj plattform. Ange en webbplats-URL (till exempel: http://contoso.com)

  6. Igen, välj + Lägg till plattform, och nu välj fliken Sida. Slutför det här nya avsnittet baserat på följande fält:

    Anteckning

    Sidflik-URL:en bör ha sökvägen /app/facebook tillagd till appens domän-URL. Portalen använder den här slutpunkten för att starta app-portalen.

  7. Välj Spara ändringar.

Anteckna värdena för App-ID och App-hemlighet för den nya appen. Använd dessa värden när du konfigurerar webbplatsinställningar. De två inställningarna för webbplatsautentisering som måste konfigureras är:

Authentication/OpenAuth/Facebook/AppId
Authentication/OpenAuth/Facebook/AppSecret

Värdet och webbplatsen för varje webbplatsinställning måste också läggas till på webbplatsinställningarna.

Anteckning

Webbplatsinställningarna för Facebook-autentisering kan kräva att webbplatsens programpool återvinns innan programmen fungerar.

Publicera appen

  1. Gå till området Status och granska (under Inställningar).
  2. Ange det första alternativet i fliken Status, Vill du vill göra den här appen och samtliga dess live-funktioner tillgängliga för allmänheten?, som Ja.

Lägg till Facebook-sidfliken på din Facebook-sida

Om du inte har en Facebook-sida följer du instruktionerna här för att skapa en Skapa en sida. Om du ska använda en befintlig sida, måste den aktuella Facebook-användaren ha tillräcklig behörighet för att lägga till en flik på sidan. Om din Facebook-sida inte redan har aktiverat Sidflik-funktionen måste du aktivera den genom att bläddra till en specifik URL (ersätt relevant App-ID och "Nästa" URL-värde). URL:en nedan kan användas om du i stället vill använda App-ID och kodad URL med din information. Mer information finns i Använda sidflikar och URL-kodning.

https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=0123456789&next=http%3a%2f%2ffacebook-contoso.com%2F

Detta visar dialogrutan Lägg till flik om du vill markera den sida som innehåller sidfliken och appen. Gå tillbaka till sidan och appen bör vara tillgänglig i rutnätet för tillagda sidflikar. Välj sidfliken om du vill visa portalen för Facebook-appen inom Facebook-sidan.

Uppdatera app-portalen för att publicera en plattform for Sekretessinställningspolicy (P3P).

Som standard tillåter inte Internet Explorer att tredjepartscookies skapas för portaler/appar som återges i en iFrame för en annan värdportal. Detta gäller om en Facebook-apportal finns på en sidflik. En sidoeffekt av denna cookieblockering är att en app inte kan skapa och underhålla en autentiserad session . Detta löses genom att uppdatera app-portalen till att publicera en plattform for Sekretessinställningspolicy (P3P). Det finns olika alternativ för att uppnå detta, varav ett är att uppdatera web.config för App-portalen så att denna omfattar ett anpassat sidhuvud. T.ex.:

<configuration>
   <system.webServer>
    <httpProtocol>
      <customHeaders>
         <add name="P3P" value='CP="ALL ADM DEV PSAi COM OUR OTRo STP IND ONL"'/>
      </customHeaders>
    </httpProtocol>
   </system.webServer>
</configuration>

Se även

Konfigurera autentisering för Dynamics 365-portalen
Ange autentiseringsidentitet för en portal
OAuth2-providerinställningar för portaler
Öppna anslutnings-ID för providerinställningar för portaler
WS-Federation-providerinställningar för portaler
SAML 2.0-providerinställningar för portaler