Integrera Project Service Automation

Lösningen Project Service för Dynamics 365 kan nu installeras på en Partner-portal (Project Service för Dynamics 365 och Partner-portallösningar måste installeras först). När den här blir lösningen har installerats kan kunder och partners visa projekt och bekräftade bokningsbara resurser. Kunderna kommer också att kunna godkänna offerter, visa fakturor och visa avtal/orderformulär.

Visa projekt på Partner-portalen

Både kunder och partners kan visa projekt som berör dem på Partner-portalen. Kunder kan visa aktiva och stänga projekt som är kopplade till deras organisation. Partners kan visa projekt när en bokningsbara resurs från deras organisationen är associerad med den planerade. I båda fall måste användaren ha en lämplig Project Service–-specifik webbroll (PSA-kundgodkännare/-granskare eller PSA-Partnergodkännare/-granskare). När de loggar in på portalen kan kund eller partner visa projektet genom att gå till Kundprojekt. Härifrån kan de se grundläggande information för varje projekt och välja att visa efter aktiva projekt, stängda projekt, eller alla projekt.

Visa projekt i en partnerportal

Visa och godkänn projektofferter på partner-portalen

Kunder kan visa och godkänna projektofferter som har skapats i Dynamics 365 som är kopplade till deras organisationer. När du loggar in till portalen kunden navigerar du till Project Service > offerter, ändras filtret som ska senaste 7 dagarna. Här kan kunden se väntande offerter tillsammans med grundläggande information som Status och Totalsumma. Kunden kan nu välja en offert för att få mer information, och har även möjlighet att godkänna eller avvisa offerten genom att välja Godkänn offert eller Avvisa offert nästan längst ned på sidan.

Visa projektfakturor på partnerportalen

Kunderna kan visa slutliga versioner av projektfakturor på partner-portalen när fakturan har godkänts i Dynamics 365 och kryssrutan synlig för kund har markerats. Om du vill visa en faktura måste kunden logga in på partner-portalen och gå till Project Service>fakturor. Här kan kunden se grundläggande information och välja en faktura för att få mer information.

Visa fakturor i en partnerportal

Visa projektavtal och orderformulär på partner-portalen

Kunderna kan visa slutliga versioner av projektavtal eller order på partner-portalen när ett projektavtal har öppnats i Dynamics 365 med kryssrutan Synlig för kund markerad i avtalet. När kunden loggar in i partner-portalen navigerar han/hon till Project Service > Avtal. Här kan kunderna se en sorterad lista över avtal med grundläggande information, eller välja ett avtal för mer information. Visa avtal i en partnerportal

Visa offerter i en partnerportal

Visa bekräftade, bokningsbara resurser efter projekt och roll på partner-portalen

Både kunder och partners kan visa bokningsbara resurser på partner-portalen i enlighet med samma process. När kunderna loggar in på partnerportalen måste de navigera till Project Service > Kundresurser. Här kan de se en lista över resurser med sin roll, öppettider och annan grundläggande information. Om de väljer en resurs kan eller han hon se visa vilka aktiviteter som resursen har tilldelats till.

Visa kundresurser i en partnerportal