Visa resursutnyttjande (Project Service)

Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x

Du kan kontrollera resursutnyttjande om du vill bestämma utnyttjandenivåer för dina resurser och hjälpa dig att fatta beslut hur du dra full nytta av resursernas tid.

  1. Gå till Project Service > Resursutnyttjande.

    Detta visar en kalendervy av alla resurser och deras tillgänglighet. Välj en vy eller sorteringsordning från överst på skärmen. Du kan också välja om du vill visa tillgänglighet för dag, vecka eller månad, och använda pilarna för att visa föregående eller nästa tidsperioden. Använd sökrutan för att hitta en viss resurs.

  2. Klicka på Alternativ för att ändra det som visas. Till exempel kan du visa en förklaring som visar färgschemat för olika typer av bokningar, eller du kan välja att visa endast en viss typ av bokning (till exempel fast bokning eller preliminär bokning).

  3. Klicka på Filter för att visa rutan Filter som gör att du kan filtrera resultatet efter organisationsenhet, roll, färdighet eller andra attribut.

Se även

Guide för resurshanteraren