Publicera en produkt eller ett paket för att göra det tillgängligt för försäljning (Sales)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

När du är redo att sälja en produkt eller ett produktpaket ska du publicera det för att göra det tillgängligt för säljarna, så att de kan skapa order eller affärsmöjligheter för kunder. Som standard skapas produktposter i tillståndet Utkast, och är först tillgängliga för dina säljare när du publicerat dem. För produkter som inte har en överordnad produktfamilj kan du skapa dem direkt i ett aktivt tillstånd med hjälp av en systeminställning, så att du inte behöver publicera dem efter att de har skapats. Mer information: Dialogrutan för systeminställningar - fliken Försäljning

Anteckning

En produkt eller ett paket med en överordnad familj kan bara publiceras om den överordnade produktfamiljen är aktiv.

  1. Kontrollera att du har en av följande säkerhetsroller eller motsvarande behörigheter: Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Produktkatalog.

  3. Klicka på Familjer och produkter i området Produktkatalog.

  4. Öppna produkten, paketet eller familjen som du vill publicera och klicka på Publicera på kommandofältet.

    Detta ändrar produktstatusen till Aktiv och gör den tillgänglig för försäljning.

Tips

Du kan inte publicera flera produktposter samtidigt. Om du vill publicera alla underordnade produkter och familjer på en gång öppnar du familjen och väljer Publicera > Publicera hierarki. Produktposter som inte tillhör en produktfamilj ska publiceras individuellt när de skapats eller redigerats, så att de blir tillgängliga för säljarna.

Förslag på efterföljande steg

Högerpilen Revidera en produkt

Högerpilen Dra in en produkt

Startknappen konfigurera en produktkatalog: genomgång

Se även

Skapa en produktkatalog: Genomgång