Visa produkthierarki (Sales)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

En produkthierarki ger dig en visuell översikt av de produkter som organisationen säljer. Det gör det enkelt att se vilka produkter som är tillgängliga för att sälja och hur de är anslutna. Med denna information till hands kan du vidta de åtgärder du behöver på en produkt från ett och samma ställe, och förbättra dina chanser till en försäljning.

 1. Gå till Försäljning > Produkter.

 2. Öppna en produkt, produktfamilj eller ett paket vars hierarki du vill visa i listan över produkter, klicka på Visa hierarkiKnappen Visa hierarki i kommandofältet.

  Produkten visas i en trädstruktur och en visuell organisation av alla produkter i hierarkin.

  Produkten i hierarkin i Dynamics 365

 3. Om du vill veta mer om en produkt, familj eller ett paket väljer du motsvarande Öppna posten-knapp.

  Tips

  Du kan också välja en produkt och använda en av de gemensamma kommandofältsåtgärderna för produkten, familjen eller paketet, t.ex. E-posta en länk eller Redigera.

Se även

Skapa en produktkatalog: Genomgång
Skapa en produktfamilj