Installera Unified Service Desk-klienten

Kontrollera att datorn uppfyller alla krav innan du installerar Unified Service Desk-klienten. Mer information: Systemkrav för Unified Service Desk

Hämta motsvarande installationsprogram för Unified Service Desk-klienten (.exe) och spara den på datorn:

 • För en 32-bitars version av Windows, hämta Dynamics365-USD-3.x.x.xxx-i386.exe-filen.

 • För en 64-bitars version av Windows, hämta Dynamics365-USD-3.x.x.xxx-amd64.exe-filen.

Installera Unified Service Desk-klienten med hjälp av installationsguiden

 1. Logga in som medlem i den lokala gruppen Administratörer och dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

 2. Unified Service Desk-klientens installationsprogram startar automatiskt. Om det inte startar, öppna mappen där du extraherade installationsfilerna och kör filen SetupUnifiedServiceDesk.exe för att starta installationen.

 3. Microsoft Dynamics 365 Unified Service Desk-skärmen behåller du standardplatsen eller anger den fullständiga sökvägen där Unified Service Desk-klientprogramfilerna ska installeras och klickar sedan på Nästa.

 4. Microsoft Dynamics 365 Unified Service Desk Installation-skärmen väljer du bland följande alternativ:

  • Förutsättningar för Microsoft .NET Framework och Windows Identity Foundation. Du kan inte ta bort dessa från installationen om dessa förutsättningar inte redan är installerade.

  • Unified Service Desk. Eftersom Unified Service Desk är installationens kärnkomponent kan du inte fortsätta om den inte är vald.

  • Skapa en genväg på skrivbordet till Unified Service Desk. Som standard skapas en genväg för enkel start av Unified Service Desk-klienten från skrivbordet.

 5. Klicka på Installera.

 6. Nästa skärm visar installationsstatusen för Unified Service Desk-klienten. När du uppmanas att godkänna installationen (på grund av User Account Control (UAC)) klickar du på Ja.

 7. Ett bekräftelsemeddelande visas när installationen av Unified Service Desk-klienten har slutförts. Klicka på X för att avsluta installationsprogrammet eller på Starta för att starta Unified Service Desk-klienten.

Uppgradera Unified Service Desk-klienten med hjälp av installationsguiden

 1. På en dator där en tidigare version av Unified Service Desk-klienten är installerad loggar du in på datorn som en användare som är medlem i den lokala gruppen Administratörer och dubbelklickar sedan på SetupUnifiedServiceDesk.exe-filen för att påbörja uppgraderingen.

 2. När installationsprogrammet identifierar den tidigare versionen av Unified Service Desk-klienten visas följande information:

  En äldre version av Unified Service Desk finns redan på datorn. Den versionen kommer att uppgraderas med installationsprogrammet.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Välj på skärmen Unified Service Desk om du vill skapa en genväg till Unified Service Desk-klienten.

 5. Nästa skärm visar installationsstatusen för Unified Service Desk-klienten.

 6. Ett bekräftelsemeddelande visas när uppgraderingen av Unified Service Desk-klienten har slutförts. Klicka på X för att avsluta installationsprogrammet eller på Starta för att starta Unified Service Desk-klienten.

Installera eller uppgradera Unified Service Desk-klienten i tyst läge

När Unified Service Desk-installationen körs i tyst läge visas inget användargränssnitt (UI). I stället kan du ange informationen som krävs vid Kommandotolken.

Anteckning

 • Du kan uppmanas att ange information på grund av datorns inställningar för User Account Control. Om du vill dölja det här meddelandet när installationsprogrammet körs anger du inställningen för User Account Control till Meddela aldrig. När installationen är klar rekommenderar vi att du ändrar inställningen för User Account Control till den ursprungliga meddelandenivån igen.
 • När .NET Framework installeras som en del av Unified Service Desk-klientinstallationen kan det behövas en omstart för att installationen ska fortsätta.

Kommandoradssyntax

SetupUnifiedServiceDesk.exe [mål] [Genväg = [y | n]] [/S] [installera/avinstallera/hjälp]

Parameters

Parameter Beskrivning
installera

avinstallera

hjälp
Obligatorisk parameter som utför någon av följande funktioner beroende på vilken parameter du väljer:

- Install. Installerar Unified Service Desk-klienten eller uppgraderar den om en tidigare version finns.
- Avinstallera. Avinstallerar Unified Service Desk-klienten. Detta är ett alternativ i underhållläge som bara är tillgängligt när programmet har installerats.
- Hjälp. Visar information om installation, till exempel parametrar som stöds och användning.
/S Tyst läge. Inget konfigurationsgränssnitt visas.
destination Mappen där Unified Service Desk-klientfiler installeras. Som standard installeras Unified Service Desk i mappen the c:\program\Microsoft Dynamics 365 USD.
Genväg = [y | n] Shortcut=y skapar en genväg till programmet Unified Service Desk på användarens skrivbord. Om du inte anger denna parameter andes genvägen som standardvärdet y. När du anger genväg = n skapas ingen genväg.
hjälp Visar en lista med giltiga parametrar.

Exempel

I det här exemplet installeras eller uppgraderas Unified Service Desk-klienten i tyst läge och en genväg skapas på skrivbordet.

SetupUnifiedServiceDesk.exe install Shortcut=y /S 
I det här exemplet avinstalleras [!INCLUDE[pn_unified_service_desk](../../includes/pn-unified-service-desk.md)]-klienten. Observera att inget användargränssnitt visas, även om parametern /S inte används.
SetupUnifiedServiceDesk.exe uninstall 

Nästa steg

Distribuera Unified Service Desk-exempelpaketen på Dynamics 365 Server. Mer information finns i Distribuera paket för Unified Service Desk till Dynamics 365 Server med Package Deployer.

Kända problem

Unified Service Desk-klientinstallationen (SetupUnifiedServiceDesk.exe) låser sig när du klickar på Installera

Det här kan inträffa när du kör installationsprogrammet som en användare som inte är medlem i den lokala gruppen Administratörer, när du använder Kör som annan användare och när vissa inställningar för Windows User Account Control (UAC) har ändrats från standard. Till exempel om UAC-inställningen Läge för administratörstillåtelse för det inbyggda administratörskontot är Inaktiverad på den lokala datorn där installationsprogrammet körs. Som standard är Läge för administratörstillåtelse för det inbyggda administratörskontot aktiverat, men kan inaktiveras via en grupprincipändring.

Se även

Installera och distribuera Unified Service Desk
Uppdatera Unified Service Desk