Om åtkomstkontroll

Unified Service Desk konfigurationsentiteter och underliggande User Interface Integration (UII) entiteter lagras i Dynamics 365 och du kan använda Dynamics 365-säkerhetsmodellen för att kontrollera åtkomsten till båda entiteterna. Dynamics 365 har en robust säkerhetsmodell som kombinerar rollbaserad säkerhet på postnivå och fältnivå för att definiera de övergripande rättigheter som användaren har. Mer information: Säkerhetskoncept för Microsoft Dynamics CRM

Unified Service Desk-användare kan brett delas in i två kategorier:

  • Administratörer: Personer som konfigurerar Unified Service Desk och UII-entiteter för att definiera ett handläggarprogram.

  • Handläggare: Personer som använder Unified Service Desk-klientprogrammet för att läsa konfigurationen i Unified Service Desk och UII-entiteterna för att utföra sitt dagliga arbete på ett callcenter.

Använda säkerhetsrollerna i Unified Service Desk

När du distribuerar Unified Service Desk till en Dynamics 365-instans skapas fyra säkerhetsroller:

  • Rollerna UIIAdministrator och UIIAgent definierar åtkomsten till UII och nödvändiga Dynamics 365-entiteter.

  • Rollerna USD-administratör och USD-handläggare definierar åtkomsten till Unified Service Desk-entiteterna, de underliggande UII-entiteterna och de obligatoriska Dynamics 365-entiteterna. Du måste tilldela en av dessa två roller till användarna i din organisation beroende på deras befattning (administratör eller handläggare).

    Mer information: Implementera eller använda anpassade säkerhetsroller

Använda Unified Service Desk-konfigurationer

En annan metod för filtrering av åtkomst till Unified Service Desk-data är med hjälp av konfigurationer. En konfiguration är en logisk gruppering av olika komponenter i Unified Service Desk-handläggarprogrammet, som åtgärdsanrop, handläggarskript, entitetssökningar, händelser och värdbaserade kontroller. Konfigurationen kan tilldelas till en användare så att de komponenter som ingår i konfigurationen visas när användaren startar Unified Service Desk-handläggarprogrammet. Detta är ett bra sätt att filtrera saker som du vill ska visas för dina handläggare utan att behöva hantera deras säkerhetsroller. Men kom ihåg följande:

  • En konfiguration kan endast tilldelas till en användare och inte till ett team i Dynamics 365.

  • En konfiguration filtrerar endast komponenterna vid åtkomst till Unified Service Desk-information via klientprogrammet. Om du använder Dynamics 365 eller Microsoft Dynamics 365 för Outlook direkt kan du komma åt data i enlighet med din Dynamics 365-säkerhetsroll.

    Mer information: Hantera åtkomst med konfigurationer i Unified Service Desk

Se även

Hantera åtkomst med säkerhetsrollerna i Unified Service Desk

Hantera åtkomst med konfigurationer i Unified Service Desk