Utforma en grundläggande undersökning

När du har bestämt vilka typer av frågor som du vill ta med i undersökningen, måste du nu skapa undersökningen. Den här artikeln innehåller information om grunderna i att utforma en undersökning, skapa ett undersökningstema och lägga till frågor i undersökningen. Mer information om avancerade undersökningens utformning: utforma en avancerad undersökning

Anteckning

Du måste inneha rollen som administratör för undersökningen eller undersökningsdesigner för att utföra de åtgärder som beskrivs i det här kapitlet. En administratör för undersökningen har åtkomst på organisationsnivå, medan undersökningsdesignern har åtkomst på affärsenhetsnivå.

Skapa ett undersökningstema

Du kan skapa ett tema för att din undersökning ska matcha ditt företags stil. Teman definierar färgschemat för dina undersökningar. Du kan designa flera teman och använda dem i olika undersökningar.

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Teman.

 3. Välj Nytt för att skapa ett nytt tema.

 4. Om du vill redigera ett befintligt tema markerar du temanamnet.

 5. Ange namnet på temat.

 6. Justera färgen på elementen på en sida i undersökningen genom att ange nyans, mättnad och ljusstyrka.

  Välj elementfärg i ett tema

 7. Välj Spara.

Appen Kundröst (VoC)

Programmet Kundröst (VoC) innehåller en WYSIWYG-temadesigner. På så sätt kan du se hur en undersökning ser ut när temat kopplas till den. Förutom att ändra färger kan du också ändra undersökningens teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg.

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Teman.

 3. Välj Nytt för att skapa ett nytt tema.

 4. Om du vill redigera ett befintligt tema markerar du temanamnet.

 5. Ange namnet på temat.

 6. Justera temafärg och typsnittsegenskaper i rutan Egenskaper till höger på skärmen.

  Välj elementfärg i ett tema

  Välj teckensnittsegenskaper för element

  Anteckning

  När du uppgraderar Kundröst (VoC) till version 9.0.1162 och senare ka ändringar införas i undersökningstemat under uppgraderingen. Du måste förhandsgranska en undersökning innan du publicerar den.

 7. Välj Spara.

Överför bild

Du kan överföra bilder till Dynamics 365 och lägga till dem i din undersökningarna senare. Du kan använda den i flera undersökningarna när en bild överförs.

Anteckning

Den maximala storleken för en överförd bild är 102,4 KB.

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Bilder.

 3. Välj Nytt.

 4. Under Allmänt anger du värden i fälten Namn, Bildtitel och Alternativ text.

 5. Välj Spara för att spara posten så att du kan överföra en bild och lägga till ytterligare information.

 6. Under Anpassad ikon, i fältet Överför bilden till fjärrservern klickar du på Välj fil och markerar sedan den bild som du vill överföra.

 7. Välj Skicka.

 8. Från fältet bildformat väljer du formatet på bilden som du överförde för att förhandsgranska den. Du kan välja från .gif, .jpg, and .png.

 9. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Bilder.

 3. Välj Nytt.

 4. Under Allmänt anger du värden i fälten Namn, Bildtitel och Alternativ text.

 5. Välj Spara för att spara posten så att du kan överföra en bild.

 6. Under Anpassad ikon väljer du Redigera för att bläddra och välja en bild. Bildens URL visas i fältet Bild-URL.

 7. Markera ikonen i fältet Bild-URL om du vill förhandsgranska bilden.

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Skapa eller redigera en undersökning

När du skapar ett tema för undersökningen och överför bilder till Dynamics 365, kan du börja skapa din hjälp av Kundröst (VoC)-undersökning.

 1. Logga in på Dynamics 365 eller öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Om du vill skapa en ny undersökning, välj Nytt.

 4. Om du vill redigera en befintlig undersökning, välj namnet på undersökningen.

 5. Ange erforderlig information under Sammanfattning och välj sedan Spara för att skapa undersökningsposten så att du kan fortsätta arbeta på din undersökning.

 6. Under Undersökningskörning anger du det tema och den logotyp som du vill använda. Ange även värden för sidhuvudet och sidfoten, navigering och andra alternativ.

 7. Under inbjudningar och åtgärder anger du värden för inbjudningar, svar och alternativ för uppsägning av prenumerationer.

 8. Redigera objekten under Avancerat och Feedback vid behov.

 9. Välj Spara.

Anteckning

I programmet Kundröst (VoC) rekommenderar vi att du granskar ändringarna i undersökningsdesignern när du utför ändringar på logotyp eller tema, detta då undersökningsdesignern tillhandahåller WYSIWYG-erfarenhet.

Skapa och lägg till undersökningsfrågor

När undersökningen har skapats kan du börja lägga till frågor till den med hjälp av undersökningsdesignern. Som standard finns följande sidor i undersökningsdesignern:

 • Välkomstsidan: visar ett välkomstmeddelande till svaranden.

 • Frågesidan: innehåller frågor för svaranden.

 • Slutföringssidan: visar ett tackmeddelande till svaranden.

Du kan lägga till fler sidor som krävs av undersökningen.

Lägga till eller redigera en undersökningssida

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill lägga till en sida för eller redigera.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

  Välj undersökningsdesigner

 5. Lägg till en ny sida genom att markera Lägg till längst ned på vänster sida av undersökningen.

 6. Om du vill redigera en sida, markerar du sidan på vänster sida av undersökningen, pekar på sidans namn och väljer någon av redigeringsknapparna som visas till höger om sidans namn.

  Anteckning

  Om du vill redigera ett objekt på en sida pekar du på objektet och väljer ett av redigeringskommandona som visas till höger om objektet. Om du behöver hjälp kan du peka på ett redigerakommando för att läsa dess knappbeskrivning.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill lägga till eller redigera en sida för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

  Välj undersökningsdesigner

 5. Lägg till en ny sida genom att markera Lägg till från verktygsfältet för sidkontroll längst ned på skärmen.

 6. Om du vill redigera en sida väljer du sidan från verktygsfältet för sidkontroll längst ned på skärmen och ändrar egenskaperna i rutan Egenskaper till höger på skärmen.

 7. Om du vill ta bort en sida markerar du Ta bort bredvid sidans namn i verktygsfältet för sidkontroll.

Lägga till frågor i en undersökning

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på den undersökning som du vill lägga till frågor för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

  Välj undersökningsdesigner

 5. Välj den sida på vilken du vill lägga till en fråga.

 6. Om du vill lägga till en fråga, drar du typen av fråga från Undersökningens delar till önskad plats på undersökningssidan. Om du behöver hjälp pekar du på en undersökningsdel för att läsa knappbeskrivningar. Mer information: Bestäm den bästa typen av frågor

 7. Om du vill redigera en fråga, peka på frågan, och välj redigera.

 8. Om du vill lägga till en ny sida eller redigera en befintlig sida, se lägga till eller redigera en sida.

  Anteckning

  • Dra-och-släpp-redigering fungerar bara med en mus eller annat pekdon. Detta stöds inte via touch på enheter med pekskärmar som exempelvis surfplattor.
  • Kopiera inte och klistra in frågetexten från frågeredigeraren. Du måste kopiera och klistra in från Anteckningar, och formatera den med hjälp av frågeredigeraren.
 9. Anpassa din undersökning med fält som kundens namn eller tjänstens ärendenummer med data. Mer information: Anpassa en undersökning

 10. Utför olika åtgärder baserat på en kunds svar i undersökningen, till exempel att visa ytterligare frågor eller skicka en kontaktbegäran till någon inom organisationen, genom att använda svarscirkulering. Mer information: Utforma interaktiva undersökningar genom att använda svarshantering

 11. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen när du vill spara arbetet.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill lägga till eller redigera en sida för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

  Välj undersökningsdesigner

 5. Välj den sida på vilken du vill lägga till en fråga.

 6. Om du vill lägga till en fråga drar du typen av fråga från rutan Frågor till önskad plats på undersökningssidan. Mer information: Bestäm den bästa typen av frågor

 7. Om du vill redigera en fråga klickar du på frågan och ändrar egenskaperna i rutan Egenskaper.

 8. Om du vill lägga till en ny sida eller redigera en befintlig sida, se lägga till eller redigera en sida.

  Anteckning

  Kopiera inte och klistra in frågetexten från frågeredigeraren. Du måste kopiera och klistra in från Anteckningar, och formatera den med hjälp av frågeredigeraren.

 9. Anpassa din undersökning med fält som kundens namn eller tjänstens ärendenummer med data. Mer information: Anpassa en undersökning

 10. Utför olika åtgärder baserat på en kunds svar i undersökningen, till exempel att visa ytterligare frågor eller skicka en kontaktbegäran till någon inom organisationen, genom att använda svarscirkulering. Mer information: Utforma interaktiva undersökningar genom att använda svarshantering

 11. Välj knappen Spara längst ned till höger på skärmen när du vill spara arbetet.

Importera ett avsnitt till en sida

Du kan importera ett avsnitt (tillsammans med dess frågor) från en annan undersökning i undersökningen. På så sätt kan du återanvända befintliga frågor utan att behöva skapa dem igen. Du kan dra avsnittet till en ny plats på sidan.

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på den undersökning som du vill importera ett avsnitt till.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

 5. Redigera den sida som du vill importera i avsnittet till.

 6. I fältet Avsnitt att kopiera och importera och bläddra till avsnittet som ska importeras till fältet.

 7. Från listan Länka frågor automatiskt väljer du om du vill länka frågorna.

  Markera ett avsnitt som du vill importera i en undersökning

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen. Avsnittet importeras och ordet – Importerad läggs till i avsnittets namn.

  Importerat avsnitt i en undersökning

Dela frågor mellan undersökningar med hjälp av länkade frågor

Du kan enkelt dela frågor mellan undersökningarna i rapporter med hjälp av länkade frågor. Exempelvis kanske du har en vanlig fråga om kundtillfredsställelse som du ska fråga alla svaranden i slutet av varje undersökning och du vill rapportera den frågan från alla undersökningar. Ett annat exempel där länkande frågor rekommenderas är för flerspråkiga undersökningar: du kanske har klonat undersökningen för fem olika språk men vill rapportera resultaten över samtliga språk. Länkade frågor används också av hanteringsregler för svaret för att skapa åtgärder från ett undersökningssvar.

Att skapa en länkad fråga:

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på den undersökning som du vill skapa en länkad fråga för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

 5. Redigera frågan du vill länka.

 6. Från listan Skapa länkad fråga markerar du Länk.

 7. Från den länkade fråga bläddrar du till och markera frågan som ska länkas.

  Skapa länkad fråga

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill skapa en länkad fråga.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

 5. Markera den fråga du vill länka.

 6. I rutan Egenskaper markerar du Länk i listan Skapa länkad fråga.

 7. Från den länkade fråga bläddrar du till och markera frågan som ska länkas.

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Anpassa en undersökning

Använd platshållare om du automatiskt vill infoga Dynamics 365-information automatiskt i en undersökning. Pipelinedata används som platshållare för att inkludera anpassad Dynamics 365-data i undersökningen. Du kan till exempel använda data för att automatiskt infoga en kunds förnamn i texten på välkomstskärmen för din undersökning.

Du kan lägga till följande data som platshållare:

 • Användardata (till exempel en kundtjänstrepresentants namn)

 • Kundens namn

 • Namn på tjänst

 • Produktnamn

 • Datum och tid

 • Plats

Anteckning

 • Pipelinedata kan användas för att anpassa undersökningsinbjudningar. Mer information: Anpassa undersökningsinbjudningar
 • Använd inte pipelinedata om du planerar att distribuera en undersökning anonymt. Pipelinedata kommer inte att ersättas med faktiska Dynamics 365-data i en anonym undersökning.
 • Platshållare för pipelinedata ersätts med värdena som anges i lämpligt fält i en undersökningsaktivitet eller inbjudan, eller undersökning via e-post.

Infoga personliga data i en undersökning

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på den undersökning som du vill lägga till pipelinedata för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

 5. Välj Redigera på en fråga eller element som du vill lägga till pipelinedata för.

 6. Placera markören på den plats där du vill lägga till fältet med pipelinedata.

 7. Från listan (pipeline) markerar du fältet som du vill lägga till. Till exempel, om du vill visa kundens namn, väljer du Kund. Fältet _KUND_PIPELINE_DATA_ infogas där markören befinner sig.

  Infoga pipelinedata i en undersökning

  Till exempel raden:

  Tack _KUND_PIPELINE_DATA_! Din feedback hjälper oss att förbättra tjänsten som vi levererar till dig.

  ser ut så här när en kund som heter Marie gör undersökningen:

  Tack Marie! Din feedback hjälper oss att förbättra tjänsten som vi levererar till dig.

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill lägga till pipelinedata för.

 4. Från rutan Undersökning, välj Designer.

 5. Markera den frågetext till vilken du vill lägga till insamlade data. Verktygsfältet Formatering visas.

 6. Placera markören på den plats där du vill lägga till fältet med pipelinedata.

 7. Markera det fält du vill lägga till i listan (Pipe) i verktygsfältet för formatering. Till exempel, om du vill visa kundens namn, väljer du Kund. Fältet _KUND_PIPELINE_DATA_ infogas där markören befinner sig.

  Infoga pipelinedata i en undersökning

  Till exempel raden:

  Tack _KUND_PIPELINE_DATA_! Din feedback hjälper oss att förbättra tjänsten som vi levererar till dig.

  ser ut så här när en kund som heter Marie gör undersökningen:

  Tack Marie! Din feedback hjälper oss att förbättra tjänsten som vi levererar till dig.

 8. Välj Spara längst ned till höger på skärmen.

Förhandsgranska, publicera och testa undersökningen

När du har skapat och redigerat en undersökning kan du förhandsgranska, publicera och testa undersökningen innan du distribuerar den till svarande.

Kommandona Förhandsgranska, Publicera och Testa finns i verktygsfältet högst upp på skärmen.

Förhandsgranska, publicera och testa en undersökning

 • Förhandsgranska en undersökning genom att markera Förhandsgranska. Vi rekommenderar att du förhandsgranskar undersökningen innan du publicerar den för att upptäcka och rätta till eventuell information som saknas.

 • Om du vill publicera en undersökning i molnet väljer du Publicera. När du publicerar en undersökning måste du distribuera du den till svarande.

 • Om du vill gå igenom undersökningen som den ser ut för svaranden väljer du Test. Du kan inte testa en undersökning när du har publicerat den.

Om du till exempel lägger till två frågor i en publicerad undersökning kan du förhandsgranska den först för att se om undersökningen fungerar bra. När du förhandsgranskar undersökningen kan du publicera den i molnet och sedan testa undersökningen för att se hur den ser ut för svaranden. Om du testar undersökningen innan du publicerar den, visas inte ändringarna.

Anteckning

Undersökningssvaren lagras inte i Dynamics 365 när du förhandsgranskar eller testar en undersökning.

Klona eller importera en befintlig undersökning

Du kan använda befintliga frågor och avsnitt för att undvika att skapa samma frågor flera gånger i olika undersökningar.

 • Om du endast vill återanvända ett avsnitt från en annan undersökning i undersökningen kan du importera avsnittet.

 • Om du vill skapa en undersökning som ser exakt ut som en annan undersökning med några mindre ändringar kan du klona en undersökning.

 • Om du vill flytta en undersökning från en miljö till en annan kan du importera undersökningen.

Anteckning

Importer eller kloning av en undersökning större än 1 MB stöds inte.

Klona en undersökning

Klona en undersökning innebär att du skapar en exakt dubblett av en undersökning där endast namnet skiljer sig. Den nya undersökningen skapas med ett heltal bredvid undersökningens namn. Den klonade undersökningen är i statusen Utkast. Frågorna skiljer sig från den första undersökningen och eventuella ändringar i den ena undersökningen visas inte i den andra undersökningen.

Anteckning

Om du vill klona en undersökning måste den vara i status Publicerad. Du kan inte klona en undersökning som har statusen Utkast.

 1. Logga in på Dynamics 365 eller öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill klona.

 4. Välj klona i verktygsfältet.

Importera en undersökning

Du kan skapa en undersökning i en miljö, testa den och flytta den till produktionsmiljön.

Webbklient

 1. Logga in på Dynamics 365.

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill flytta till en annan miljö.

 4. Välj undersökningens XML-fil under avsnittet anteckningar och spara den på önskad plats.

  Hämta XML-filen med en undersökning

 5. Logga in på den Dynamics 365-miljö som du vill flytta undersökningen till.

 6. Öppna Inställningar > Kundröst (VoC)-importer.

 7. Välj Nytt.

 8. Ange information i området Allmän. Om du behöver hjälp pekar du på ett fält för att läsa knappbeskrivningar.

 9. Om du vill skriva över befintliga undersökning, välj Ja från fältet Skriv över undersökning. Om du väljer Nej, skapas en kopia av undersökningen.

 10. I fältet Undersöknings-XML till import och klistra in undersöknings-XML.

 11. Välj Spara längst ned till höger på skärmen. Undersökningen har importerats och är tillgänglig i Kundröst (VoC) > Undersökningar.

Appen Kundröst (VoC)

 1. Öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill flytta till en annan miljö.

 4. Välj undersökningens XML-fil under avsnittet anteckningar och spara den på önskad plats.

  Hämta XML-filen med en undersökning

 5. Logga in på den Dynamics 365-miljö som du vill flytta undersökningen till.

 6. Öppna Inställningar > Import.

 7. Välj Nytt.

 8. Ange erforderlig information under Allmänt.

 9. Om du vill skriva över befintliga undersökning, välj Ja från fältet Skriv över undersökning. Om du väljer Nej, skapas en kopia av undersökningen.

 10. I fältet Undersöknings-XML till import och klistra in undersöknings-XML.

 11. Välj Spara längst ned till höger på skärmen. Undersökningen har importerats och är tillgänglig i Kundröst (VoC) > Undersökningar.

Översätt en undersökning

När du har skapat en undersökning, kan den översättas till andra språk som krävs av svarande.

 1. Logga in på Dynamics 365 eller öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Markera namnet på undersökningen som du vill översätta.

 4. Välj filen Translations.xml i avsnittet Anteckningar och spara den på önskad plats.

  Webbklient

  Översättningsfilen av en undersökning

  Appen Kundröst (VoC)

  Översättningsfilen av en undersökning

  Anteckning

  Om filen Translations.xml saknas väljer du Exportera översättningar i verktygsfältet högst upp på skärmen för att skapa filen.

 5. Öppna filen i Excel och gå sedan till fliken Översättningar.

 6. Lägg till en kolumn till höger om grundspråket (till exempel en för engelska) och ange språket i kolumnrubriken (t.ex. es för spanska). Du kan också ange ett språk i rubriken (till exempel en-uk för engelska i Förenade kungariket). Lägg till kolumner för varje språk du behöver.

  Anteckning

  • Du kan bara använda språkkoder som stöds av Dynamics 365 för strängar som tillhandahålls av systemet att översätta till, annars kommer de att visas i grundspråket.
  • Du måste vara säker på att ange språkinställningar där flera dialekter stöds.
 7. Lägg till översättningar i varje språkkolumn. Du kan hämta översättningar från Bing översättningar. Om dina textsträngar innehåller HTML behöver du koda dem. Till exempel måste du koda:

  <b>Hej!</b>

  som:

  <b>Hej!</b>

  Du kan använda alla HTML-kodare.

 8. När du har slutfört dina översättningar, spara filen, gå tillbaka till Dynamics 365 och ta sedan bort filen Translations.xml genom att välja borttagningsikonen bredvid filen.

  Anteckning

  • Peka på filnamnet i webbklienten och välj sedan Ta bort.
  • Markera Ta bort i appen Kundröst (VoC).
  • Om du råkar ta bort filen Translations.xml väljer du Exportera översättningar på undersökningssidan för att generera filen.
  • Kom ihåg att ange en översättning för varje sträng på det aktuella språket när du redigerar i Excel för varje språk som lagts till i filen Translations.xml.
 9. Välj Bifoga, bläddra till filen Translations.xml och välj sedan Klar.

Anteckning

 • En undersökning kan översättas till flera språk om översättningsfilen består av översättningar med korrekta landskoder i varje kolumn.
 • Du måste lägga till översättningen för en fråga om du lägger till eller ändrar en fråga när du lagt till den redigerade översättningsfilen. Om du vill ha en uppdaterad version av översättningsfilen klickar du på Exportera översättningar på sidan för undersökningen och upprepar dessa steg för att lägga till nya översättningar.
 • Vi rekommenderar att du förhandsgranskar undersökningen med senaste översättningsfilen för att identifiera eventuella översättningsfel.
 • Dynamics 365 identifierar automatiskt språket vid körning baserat på den svarandes webbläsarinställningar. Om det inte finns en översättning för språket, använder undersökningen grundspråket i stället. Användare kan ändra språket i undersökningen genom att välja språk i listrutan.
 • Översättningsfilen verifieras nu efter saknade strängöversättningar och felaktigt HTML-format när du förhandsgranskar eller publicerar en undersökning. Rätt felmeddelande visas med en länk för att hämta loggfilen om du vill visa mer information.

Stäng eller stoppa en undersökning

Du kan stänga en undersökning på det angivna datumet genom att ange den Stängningsdatum när du skapar eller redigerar undersökningen.

Om du vill avsluta undersökningen direkt väljer du stoppa i verktygsfältet.

Vi rekommenderar att du anger en omdirigerings-URL som visas för användare när undersökningen stängs, stoppas, eller om ett fel inträffade när du skapar en undersökning.

Ta bort en undersökning

Du kan ta bort en undersökning om den inte behövs längre. När du tar bort en undersökning raderas även alla dess underordnade entiteter.

För att ta bort en undersökning:

 1. Logga in på Dynamics 365 eller öppna appen Kundröst (VoC).

 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.

 3. Välj eller öppna den undersökning som du vill ta bort.

 4. Välj Ta bort i verktygsfältet högst upp på skärmen.

Anteckning

Associerade undersökningssvar måste tas bort innan du tar bort undersökningen. Ta bort undersökningssvar:

 1. Logga in på Dynamics 365.
 2. Öppna Kundröst (VoC) > Undersökningar.
 3. Markera namnet på den undersökning för vilken du vill ta bort undersökningssvar.
 4. Välj nedpilen bredvid ditt undersökningsnamn längst upp på skärmen och välj sedan Undersökningssvar.
 5. Välj alla undersökningssvaren och Ta bort undersökningssvar i verktygsfältet.

Se även

Planera en undersökning
Utforma en avancerad undersökning
Distribuera undersökningen
Analysera undersökningsdata