Hjälp för Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.

Välkommen till hjälpen för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)!

Från oktober 2019 är Dynamics 365 for Customer Engagement SKU/licensplan inte längre tillgänglig för kunder online. Mer information: Licensieringsuppdatering för Dynamics 365

Med den här förändringen för online-kunder kommer vi inte längre att använda termen "Dynamics 365 for Customer Engagement-appar" för att referera till samlingen av följande appar och dess relaterade tjänster:

  • Dynamics 365 Sales
  • Dynamics 365 Customer Service
  • Dynamics 365 Marketing
  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Project Service Automation

För online-kunder är dessa appar modellstyrda appar som körs på Common Data Service. Du kan skapa modelldrivna appar med Power Apps. Mer information: Vad är modellbaserade appar?

För lokala kunder är "Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)" det officiella namnet på produkten som tillhandahåller försäljnings-, service- och marknadsföringsfunktioner. Customer Engagement (on-premises) delar många funktioner gemensamt med Common Data Service och Power Apps.

För att undvika dubblering av den gemensamma informationen mellan Customer Engagement (on-premises)- och Power Apps/Common Data Service-dokumentation hittar du många referenser och länkar från den här guiden som pekar på Common Data Service- och Power Apps-dokumentation.

Dokumentation för föregående version

Dokumentationen för föregående version (8. x och tidigare) är tillgänglig här: https://docs.microsoft.com/previous-versions/dynamics/.