Power BI-innehåll om kompensationer och förmåner

Det här avsnittet beskriver Finance and Operations - Power BI-innehåll för kompensationer och förmåner.

Rapporter som ingår i innehållspaketet

När du har anslutit innehållspaketet till dina Finance and Operations-data kommer rapporterna att visa din organisations data. Om du aldrig har använt Microsoft Power BI tidigare kan du lära dig mer om det på sidan Guidad utbildning för Power BI. Rapporter som ingår i innehållspaketet har både diagram och tabeller med ytterligare information. Följande register beskriver rapporterna.

Rapport Innehåll
Analys av kompensationer och förmåner Timlön och avlönade anställda i företag, genomsnittlig timlön, genomsnittliga lön, anställda efter anställningstyp och planregistrering
Anställningsförmåner Anmälan till medarbetare efter valt förmån

Diagrammen och rutorna i samtliga dessa rapporter kan filtreras och fästas på instrumentpanelen. Mer information om hur du filtrerar och fäster i Power BI finns i Skapa och konfigurera en intrumentpanel.

Förstå datamodellen och enheterna

Finance and Operations-data används för att fylla i rapporter i innehållspaketet för kompensationer och förmåner. Följande tabell visar enheterna som innehållspaketet baserades på.

Enhet Innehåll Relationer med andra entiteter
Personal_Motkalender Kalenderförskjutningar till uppdela rapporter Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workorce_WorkerTrend Workforce_TerminatedWorker
Personal_företag Företag att filtrera rapporter efter Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Personal_Kompensation Lönesatsen och frekvens över tiden Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Personal_AktuellKompensation Lönesatsen och frekvens per aktuellt datum Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Personalen_AktuellBefattning Befattningar per innevarande datum, heltidslön (FTE) öppna positioner och öppna till fulla befattningar Personal_jobbpersonal_befattning
Personal_AktuellArbetare Arbetare per aktuellt datum, ålder och antal anställda Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Personal_dag Dagar, veckor, månader och år. Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Personal_Demografi Födelsedatum, kön, etniskt ursprung och civilstånd Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_anställning Startdatum, slutdatum och övergångsdatum Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_GeograpiskPlats Stad, region, postnummer och delstat eller region Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_jobb Funktion, typ och rubrik Personal_AktuellBefattning Personal_AktuellArbetare
Personal_FöregåendeBefattningTilldelning Orsak för tilldelningen, startdatum, slutdatum och jobb Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Personal_Resultat Värdering, beskrivning och bedömningsmodellen Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_Befattning Avdelning, FTE, befattning, befattningstyp och titel Personal_AktuellBefattning Personal_AktuellArbetare
Personal_BefattningTrend Positioner över tid, FTE och jobb Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Personal_RapporterTillArbetareNamn Förnamn, efternamn och fullständiga namn Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_kompetens Färdighet, färdighetstyp och värdering
Personal_AvslutadArbetare Avslutade arbetare, uppsägningsdatum, titel, befattning och jobb Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Personal_ArbetareFörmån Giltighetsdatum, förmånsalternativ, förmånsplanen och förmånstyp Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_ArbetareNamn Förnamn, efternamn och fullständiga namn Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_ArbetareTitel Titel och tjänsteålder Personal_AktuellArbetare Personal_AvslutadArbetare Personal_ArbetareTrend
Personal_ArbetareTrend Arbetare över tid, antal anställda, företag och befattning Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_WorkerBenefit